Få rådgivning kring miljökravställning!

Sitter du och grubblar på frågor kring miljökravställning i någon av era upphandlingar? Eller funderar du på hur ni kan återspegla verksamhetens övergripande miljömål konkret i den enskilda upphandlingen? Då finns det hjälp att få!

Under intervjuer med upphandlingsansvariga i Skåne i höstas fick projekt Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne in önskemål om en regional miljökompetens för råd vid miljökrav i upphandling. Mot bakgrund av detta har vi inlett ett samarbete med AffärsConcepts mest erfarna inom detta område, med tid avsatt för dig i ditt hållbarhetsarbete fram till september.

Tjänsten är kostnadsfri för dig i en skånsk kommun att använda så ta tillfället i akt och skicka din fråga, specifik eller generell, till projektledaren Marja Boström så vidarebefordras denna till AffärsConcept som tar kontakt med dig för bästa möjliga stöd. Vi har upphandlat 100 timmar rådgivning från AffärsConcept. Först till kvarn gäller, men vi har som ambition att hjälpa alla som vill. Kommer det många frågor är det i första hand svar som kommer flest till gagn som prioriteras.

Välkommen med din fråga!

Publicerad:

Skriv en kommentar