Se hur små- och medelstora företag jobbat med energieffektivisering

Kolla här! Se goda exempel på hur små- och medelstora företag jobbar med energieffektivisering i sina verksamheter.

Sedan 2015 har ett femtiotal företag från olika branscher i regionen belyst energifrågan på sin verksamhet lite extra. Dessa företag har inte bara gjort en energikartläggning utan företaget ingår också i något av Skånes fem nätverk där de tillsammans med andra företag ses och utbyter erfarenheter med varandra. Dessa nätverk koordineras av Länsstyrelsen Skåne och Energikontoret Skåne och projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet för alla är att minska sitt företags energianvändning vilket inte bara minskar kostnader utan också minskar miljöpåverkan vilket kan bidra till ett starkare varumärke.

Se filmen där två företagare berättar om sin energieffektiviseringsresa

Läs mer om projektet Energieffektiviseringsnätverken här

Publicerad:

Sidansvarig

Per Persson

Skriv en kommentar