Visuell styrning, aktivitet för de skånska nätverksföretagen

Med handledning och eget arbete ska de skånska nätverksföretagen genom "Visuell styrning" fortsätta energieffektivisera sina verksamheter. Detta är ett steg i projektet EENET där företagen genom visualiserade analyser identifierar normalläget i sin energianvändning för få en bättre överblick av sin verksamhet samt underlätta uppföljningen av genomförda och framtida åtgärder.

Information är kunskap. Att hitta normalläget och skapa visualisering av energianvändningen veckovis är ett bra sätt för företag att följa upp genomförda åtgärder från exempelvis en energikartläggning så resultatet av åtgärderna visar önskad effekt.

Projektet Nätverk för energieffektivisering där företag från hela landet arbetar med att effektivisera sin verksamhets energianvändning genomför under våren en rad aktiviteter i ”Visuell styrning”. De skånska deltagande nätverksföretagen får chansen att genom sin egen energistatistik få handledning att styra och följa upp genomförandet av energiarbetet och dess utfall. De kommer identifiera normalvärdet för sin verksamhet och kunna agera på avvikelser genom analyser och information från sin egen energileverantör. Detta för att komma närmare ett strukturerat och systematiskt energiarbete.

I torsdags den 13 februari var det dags för den första aktiviteten i Skåne för ”Visuell styrning” då fem företag träffades i Länsstyrelsen Skånes lokaler i Malmö på en workshopbaserad träff under ledning av Per-Erik Johansson, Scania.

Ytterligare tillfällen för nätverksföretagen att delta är den 26 februari samt 10 mars. Representanter från företagen kommer att vara på plats samt de skånska nätverkens koordinatorer och energiexperter.

Publicerad:

Sidansvarig

Per Persson

Skriv en kommentar