KÖR RENT – Skånes konferens om framtidens fossilfria fordon och drivmedel

Välkommen till en konferensdag full med information, inspiration och möjlighet till nätverkande. Medverkande är talare från näringslivet, offentliga organisationer samt forskning.

Varför? Mycket information och inspiration samt möjlighet till nätverkande. På konferensen hör du det nyaste om styrmedel, fossilfria drivmedel, elektrifiering samt fordon. Företag, regionservice och kommuner berättar om sitt arbete mot en fossilfri fordonsflotta.

Vem? Konferensen vänder sig till alla företag och offentliga organisationer som vill veta mer om hur man kan medverka i en omställning till en fossilfri transportsektor.

Programmet är fullspäckat med goda exempel från verkligheten, nuläge och framtidsspaning kring fossilfria drivmedel, infrastruktur och fordon. Såklart pratar vi även om styrmedel och strategier för en framtida hållbar transportsektor i Skåne.

När: 27 mars, 9-15:30 (registrering och kaffe från 8:30)

Var: Malmö, Sankt Gertruds konferens, karta

Anmälan via denna länk senast 13 mars

Kostnad: Kostnadsfritt (500 kr no-show-avgift)

Inbjudan KÖR RENT! konferens 27 mars i Malmö

 

 

 

Programmet

 

Förmiddagen

1 Session –  Politik: styrmedel, strategier och mål

Skånes resa mot fossilfria vägtransporter – Nuläge, mål och hur vi jobbar strategiskt för att komma framåt  Britt Karlsson-Green, Region Skåne och Kristina Eriksson, Länsstyrelsen Skåne

Hur styr politiken transportsektorn mot fossilfrihet? Ingrid Nyström, f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, pratar om aktuellt inom styrmedelsutveckling

 

2 Session – Drivmedel, batterier och infrastruktur

Omställning till fossilfria vägtransporter – vad väntar vi på? En kommentar från Pål Börjesson, LTH

Infrastruktur för laddning av elfordon – projektet GREAT ger resultat. Mattias Vendel, E.ON

Elbilar i ett livscykelperspektiv – det nyaste inom forskning och samhällsdebatten. Emil Emilsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Biogas – lokalt, tillgängligt och hög miljöprestanda! Olov Petrén, E.ON Biofor

HVO100 och Biodiesel. Fredrik Landgren, TRB

Utveckling kring Etanol. Lena Nordgren, SEKAB

 

Lunch

 

Eftermiddagen – två parallella arenor

 

I Arena lätta fordon – användarna berättar

Fossiloberoende bilar – utbud, statistik och erfarenheter kring testkörningar inom projektet Elbilslandet Syd.  Niclas Haakman, Miljöfordon Sverige (ansvarige testkörning)

Kungsbacka kommun: Ett målinriktad arbete mot en fossilfri kommunal flotta och infrastruktur för elbilsladdning och biogastankning. Christer Lindström, Kungsbacka kommun.

El- och gasbilar i praktiken. Ett samtal med företag som satsar på gas- och elbilar. Medverkande är Olov Petrén, E.ON Biofor; Staffan Fredlund, Wihlborgs fastigheter; Maria Berndtsson, Trafikskolechef för Berndtssons Trafikskola i Ängelholm och Mikael Wihlborg, Områdeschef Skånetransport Region Skåne Regionservice.

”Laddinfrastruktur – exempel, tips och planering för framtiden”. Ett samtal mellan Jörgen Synning från Eways (laddoperatör) och Paul Myllenberg, VD på LKP samt Thomas Dahlgren, Manager Electricity & Energy på Tetra Pak

Bring – gröna transporter. Ett av nordens största distributionsföretag berättar om sina satsningar, med fokus på gas- och eldrivna lätta lastbilar. Linda Runesson, Bring

 

II Arena tunga vägtransporter

Fossilfria lastbilar – utbudet, statistik och erfarenheter från branschens nätverk TRB. Fredrik Landegren, TRB

Satsningar på alternativa drivmedel i tunga lastbilar – erfarenheter från praktiken. Medverkande Johan Laurell för innovationsklustret DRIVE LBG, Patrick Nyholm från Berendsen, med flera)

Livscykelkalkyler för flytande gas i lastbilstransporter. Andreas Josefsson, Closer

DenCity – innerstadsdistribution med eldrift. Fredrik Cederstav, Volvo

EVolution Road och det nyaste kring elvägar. Per Löfberg, Innovation Skåne

 

Varmt välkommen!

Publicerad:

Skriv en kommentar