Seminarium: Hållbara beslut för fastigheten

Energieffektivisering, rådgivning, renoveringar, rätt materialval, ändra tankesätten...det var mycket som togs upp under "Hållbara beslut för fastigheten" som arrangerades den 7 november. Dit tog sig engagerade människor som var intresserade av att veta mer hur de kan göra hållbara val till sina fastigheter. Tack till alla deltagande.

Alla kan bidra till ett hållbart samhälle och fastigheter är en viktig pusselbit för att nå Sveriges klimatmål. I torsdags den 7 november träffades intresserade på ett kostnadsfritt seminarium där vi tog upp fastigheter och hållbarhet.

Representanter från olika håll inom fastighets- och hållbarhetssfären bildade en engagerad grupp som ställde mycket frågor och deltog aktivt i diskussionerna som kom upp.

Per Persson från Energikontoret Skåne inledde med att berätta kort om Energikartläggningar och vad som är viktigt att tänka på före, under och efter en sådan beställning. Paula Björk som är Energi- och klimatrådgivare i Malmö förklarade rådgivarnas roll och vad de kan bistå med i energifrågor till företag, organisationer och medborgare. Nisse Larsson som representerar PART Förvaltning berättade sin resa tillsammans med BRF Violen i Ängelholm hur de gjort en gammal fastighet till nybyggnadsstandard. Informationscentrum för Hållbart Byggande har ett regeringsuppdrag och koordineras av Johan Nuder och han presenterade hur viktigt det är att aktörer måste börja tänka hållbart vid nyproduktion, renovering och energieffektivisering samt att det är viktigt att använda rätt material.

”Vi måste våga”

Extra stort tack till alla som deltog under denna afton och gjorde så lyckad som den blev.

Publicerad:

Skriv en kommentar