Seminarium om repowering 25 november i Helsingborg

I samarbete med Skånes vindkraftsakademi arrangerar Svensk vindkraftförening ett seminarium om repowering måndag 25 november 15.00-19.00 på Clarion Grand Hotel i Helsingborg.

Inledning

Jeanette Lindeblad, Svensk Vindkraftförening hälsar välkommen.

Nationella mål vs. re-powering

Vilken roll spelar re-powering för våra nationella mål? Sveriges nationella samordnare för vindkraft Cecilia Dalman Eek och Marie-Louise Wernersson lyfter diskussionen.

Tillståndsläget – vad är på gång?

Annie Jakobsson och Katarina Hedman, Länsstyrelsen, går igenom tillståndsläget, presenterar Vindbrukskollen och redogör för vad som händer på länsstyrelserna kopplat till re-powering.

Fikapaus och mingel

Re-powering i Skånes vindkraft – möjligheter och hinder

Jakob Economou, Skånes vindkraftakademi/Energikontoret Skåne, lyfter re-powering ur ett kommunalt perspektiv.

Re-powering – Förutsättningar i Västra Götalandsregionen

På uppdrag av Power Väst @ Chalmers undersöker Ramboll Sweden AB förutsättningar för re-powering i Västra Götalandsregioinen. Rickard Klinkert, konsult på Ramboll, redogör för projektet.

Bensträckare

Verksleverantörernas tankar

Runa Tideman Wedervang från Vestas och Mikael Månsson från Enercon delar med sig av erfarenheter av re-powering hittills och tankar om framtiden.

Summering och avslut

 

När: 25/11 15.00-19.00

Var: Clarion Grand Hotel i Helsingborg

Hur: Anmäl er genom att maila till asa.lindbom@ecogain.se

Publicerad:

Skriv en kommentar