Digitaliserad energihushållning i kommunala fastigheter

Gate 21 tillsammans med Energikontoret Skåne genomgår nu ett förstudie inom Interreg där vi kontaktar offentliga verksamheter på båda sidorna av sundet för att kartlägga behov och problemformuleringar för att hitta samarbetspartners till den ansökan som är tänkt att skickas in i februari till ett större projekt som pågår till september 2022.

Den 27 november mellan 1330 – 1600 bjuder vi in till ett möte för intresserade, kontakta Per Persson för inbjudan. Vi kommer att vara i Kommunförbundet Skånes lokaler på Gasverksgatan 3a, 222 29 Lund.

Vi tror att det finns stor potential för energi- och inneklimatsoptimering i kommunala fastigheter och med hjälp av digitala lösningar hoppas kunna uppmärksamma avvikelser till brukare och driftpersonal. Att med sensorer och visualisering minska glappet mellan brukare och driftpersonal genom att kommunicera till brukarna att energiförbrukningen är onormal och på så sätt få till en förändring.

I förstudiearbetet vill vi få fram digitaliseringsmöjligheter i kommunala fastigheter som bygger på brukarnas och driftpersonalens behov och deras case för att sedan skriva en större ansökan med målen att förbättra inneklimatet och samtidigt sänka energianvändningen.

Vi är intresserade av att komma i kontakt med kommuner som är intresserade av att ingå i ett digitaliseringsprojekt som fram till september 2022 implementeras genom era konkreta case till EU-projektet.

Förarbetet är fortfarande i projektutvecklingsfasen och vi vill ha era synpunkter och tankar för att göra ansökan och projektet så bra som möjligt. Om det verkar intressant tycker får ni gärna höra av er och prata närmare om ett eventuellt samarbete.

Per Persson 072-885 49 47 eller Per-Johan Wik 072-885 49 31

Bakgrund:

Programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, insatsområde Grön Ekonomi med investeringsområde 2.3; Stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn. Programspecifikt mål 2.3.1; Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet. Lead partner; Gate 21 (Danmark), Övrig partner; Energikontoret Skåne.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Per Persson

Skriv en kommentar