Digitaliserad energihushållning i kommunala fastigheter

Gate 21 tillsammans med Energikontoret Skåne genomgår nu ett förstudie inom Interreg där vi kontaktar offentliga verksamheter på båda sidorna av sundet för att kartlägga behov och problemformuleringar för att hitta samarbetspartners till den ansökan som är tänkt att skickas in i februari till ett större projekt som pågår till september 2022.

Den 27 november kallade Energikontoret Skåne in till ett möte där kommuner fick presentera och diskutera fram utmaningar och tankesätt för att involvera digitalisering och driftdata för att säkerställa ett bättre och säkrare underhållsarbete i sina fastighetsbestånd. Det kom bland annat fram att kommuner idag är väl utrustade med datainsamling men gemensamt finns det utmaningar i att förvalta denna information på bästa sätt för att understödja det dagliga arbetet och att det finns utvecklingspotential i att dokumentera historiskt och framtida åtgärder i sina fastigheter.

Det finns stor potential för energi- och inneklimatsoptimering i kommunala fastigheter och med hjälp av digitala lösningar hoppas projektet kunna uppmärksamma avvikelser till brukare och driftpersonal. Detta för att ge berörd personal bättre kontroll i deras offentliga byggnadsportfölj för att därefter bättre kunna ta grundläggande beslut om att avyttra, renovera eller energioptimera sina byggnader.

I förstudiearbetet vill vi få fram digitaliseringsmöjligheter i kommunala fastigheter som bygger på brukarnas och driftpersonalens behov och deras case för att sedan skriva en större ansökan med målen att förbättra inneklimatet och samtidigt sänka energianvändningen.

Vi är intresserade av att komma i kontakt med fler kommuner som är intresserade av att ingå i ett digitaliseringsprojekt som fram till september 2022 implementeras genom era konkreta case till EU-projektet.

Förarbetet är fortfarande i projektutvecklingsfasen och vi vill ha era synpunkter och tankar för att göra ansökan och projektet så bra som möjligt. Om det verkar intressant tycker får ni gärna höra av er och prata närmare om ett eventuellt samarbete.

Per Persson 072-885 49 47 eller Per-Johan Wik 072-885 49 31

Bakgrund:

Programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, insatsområde Grön Ekonomi med investeringsområde 2.3; Stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn. Programspecifikt mål 2.3.1; Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet. Lead partner; Gate 21 (Danmark), Övrig partner; Energikontoret Skåne.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Per Persson

Skriv en kommentar