Attraktiva samhällsmiljöer med industriell symbios och cirkulär livsmedelsproduktion

Ett exempel på industriell symbios är att överskottsvärmen ifrån ett företag kan forslas vidare till en närliggande verksamhet där den energin kan användas av nästa part. I Bjuv har man tagit överskottsvärmen från en verksamhet och kopplat den vidare för nyttjande i samhällsplaneringen och till gagn för kommunens invånare

Hur kan kommuner och företag samarbeta för att göra attraktiva miljöer till medborgarna? Och hur går man mot en hållbar livsmedelsproduktion? Detta har Bjuv jobbat med och kom den 26 november för att höra mer.

På plats får vi höra Bjuvs kommuns Göran Skoog berätta om industrins betydelse för kommunen. Senare kommer Jan Jönsson belysa jordbruket ur ett energiperspektiv. Även näringslivssamordnaren i Bjuv, Bengt Fellbe, berättar om kommunens arbete med hur de nyttjar resurser som finns tillgängligt och möjligheterna med dessa. Vi avslutar med att titta på Bjuvs pilotinvestering i projektet UBIS som nyttjar närliggande restvärme till samhällsplaneringen.

När: Tisdagen den 26 november 2019, kl 08:30 – 12:00
Var: Mikaelstugan, Norra storgatan 3, 267 31 Bjuv
Hur: Anmälan görs här! Begränsat antal platser, först till kvarn!
Vad: Kostnadsfritt seminarium om industriell symbios, inklusive fika

Programmet 

08:30

09:00

09:20

10:00

10:30

11:00

12:00

Inregistrering och fika

Inledning – Per Persson, Energikontoret Skåne

Industrin: Historiskt ansvarstagande och nyckelroll i samhällsbyggandet – Göran Skoog, Bjuvs kommun

Innovativt jordbruk ur ett energiperspektiv – Jan Jönsson, Lydinge-Rosendal-Vrams Gunnarstorp

Inblick: Urban food & Urban health – Bengt Fellbe, Bjuvs kommun

Studiebesök: Pilot med restvärme – Bjuvs kommun

Avslutande lunch – Söderåsens GK (samåkning)

Varmt välkommen!

Per Persson, Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne arrangerar just nu en serie aktiviteter om industriell symbios som vänder sig till kommuntjänstemän; så som näringslivsutvecklare, miljöstrateger, fysiska planerare, kommunala bolag inom avfall och energi etc. Vi erbjuder Skånes kommuner kunskap, kontakter och möjlighet till erfarenhetsutbyte genom föreläsningar, studiebesök och workshops.

Frågor? Kontakta Per Persson (per.persson@kfsk.se, 072-885 49 47) eller Bengt Fellbe (bengt.fellbe@bjuv.se, 070-9585019)

Publicerad:

Skriv en kommentar