Uppdatering av kommunala energiplaner en förutsättning för en hållbar energianvändning i Skåne

Projektet Energiplanering 2.0 stöttar flera skånska kommuner med att ta fram nya eller uppdaterade energiplaner. Under ett års tid kommer de kommuner som anslutit sig till projektet att få ökade kunskaper och stöd i arbetet att ta fram eller uppdatera sina energiplaner.

Projektet har fokus på coachning och under året kommer det hållas såväl seminarier, workshops som nätverksträffar. Målet är att varje deltagande kommun ska ha grunderna för en ny energiplan att arbeta utifrån efter projektets slut. En viktig del i projektet är också att integrera energiplanering i kommunernas arbete med fysisk planering. Allt för att säkra en hållbar utveckling av kommunerna. Projektet startades upp i september 2019 och avslutas 31 oktober 2020.

Kunskapsseminarium startskottet för Energiplanering 2.0
Fredagen den 27 september möttes de kommuner som ska delta i projektet. På träffen deltog även andra kommuner och regionala aktörer. Alla med syfte att lära sig mer om energiplanering. På agendan stod:

  • Så kan Skånes kommuner använda den regionala klimat- och energistrategin i sitt arbete med energiplanering.
  • Kom igång med ert arbete med energiplanering i er kommun. Praktiska tips och råd.
  • Goda exempel på hur andra kommuner gjort
  • Arbetsprocess för en energiplan – så kan ni arbeta
  • Klimatkommunernas metod och goda exempel
  • Så kan kommuner integrera energi- och klimatfrågor i arbetet med fysisk planering

För mer information kontakta:

Annica Owesson, projektledare
E-post: annica.owesson@kfsk.se

Publicerad:

Skriv en kommentar