Företagsträff i Hässleholm

Ta chansen att träffa Energikontoret och andra aktörer på en kostnadsfri företagsträff om energi i Hässleholm den 24 september.

Energieffektivisering och förnybara energikällor är viktiga för miljön och för att uppfylla miljöbalkens krav. Det kan dessutom leda till lägre kostnader och starkare konkurrenskraft. Hur kan det gå till?

Häng med på ett besök till fjärrvärmeanläggningen där vi bygger den nya 60-meter höga ackumulatortank som kommer att förändra stadens skyline. Med lokala företag på plats blir detta ett bra tillfälle att nätverka, få inspiration och råd.

Program 24 september kl. 7.45-10.00

  • 07.45: Kaffe och fralla
  • 08.00: Välkomsthälsning och inledning – Dolores Öhman, Hållbarhetscoach, Hässleholm Miljö AB
  • 08.05: Energirådgivning och energi i miljötillsyn – Carolina Wendel, Energirådgivare Hässleholms kommun
  • 08.20: Klimatklivet – statligt investeringsstöd för klimatåtgärder(upp till 70 % av kostnaden) – Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne
  • 09.00: Information från Energikontoret Skåne – Gustaf Wiklund, Projektledare
  • 09.15: Effektiv och miljövänlig fjärrvärme – Daniel Näslund, Marknadschef, Hässleholm Miljö AB
  • 09.30: Studiebesök på fjärrvärme för intresserade

Mer information om anmälan här!

Fjärrvärmeverket i Hässleholm – Värmeverksvägen 4, 281 43 Hässleholm

1Exempel på åtgärder är att fasa ut fossila bränslen till uppvärmning, satsningar på en fossiloberoende fordonspark, avfallsminimering eller produktion av biogas. Vi har möjlighet att hjälpa er med ansökan!

Publicerad:

Skriv en kommentar