Nya ekonomiska stöd till små- och medelstora företag

Utlysningen, investeringsstöd till energieffektiviseringsåtgärder och miljöstudier riktar sig till alla små och medelstora företag som har gjort en energikartläggning. Via programmet Teknikutveckling & Innovation erbjuds ekonomiskt stöd till att göra en djupare analys eller en investering för bättre energihushållning.

Exempel på det kan vara att en produktionsprocess kanske inte alltid fungerar optimalt och det kan finnas behov att utveckla processen via exempelvis grundligare synliggörande och mätningar i en process för att ge underlag till en investering.

Utlysningen, investeringsstöd till energieffektiviseringsåtgärder och miljöstudier riktar sig till alla små och medelstora företag som har gjort en energikartläggning. Avsikten är att få fler företag att genomföra de energieffektiviserande åtgärder som identifierats i kartläggningen. Det kan till exempel vara byte av styr- och reglersystem av värme/ ventilation/ belysning eller åtgärder för värmeåtervinning. Stöden medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella Regionalfondsprogrammet.

Mer information här!

Publicerad:

Skriv en kommentar