Företagsnätverk för energieffektivisering ger resultat!

Det har nu gått 3 år sedan en stor nationell satsning på energieffektiviseringsnätverk startades. 220 företag i 35 olika nätverk runt om i Sverige deltar i satsningen. Sedan 2016 har företagen genomfört energikartläggningar, tagit fram mål och handlingsplaner för sitt energiarbete, och påbörjat flera energieffektiviserande åtgärder.

Under 2018 använde dessa deltagande företag 1030 GWh energi. Den uppnådda effektiviseringen mellan år 2016 och 2018 är 5,6 procent, vilket i sin tur har resulterat i en minskning om 6,1 procent i utsläpp av CO2.Men det här är bara början. Fokus det sista året kommer att ligga på att genomföra de planerade åtgärderna och att fortsätta göra energiarbetet till en integrerad del av verksamheten. Tillsammans planerar dessa företag att genomföra ytterligare 2874 åtgärder fram till år 2020. Det indikerar att det finns potential att nå det nationella projektmålet om 15 procent energieffektivisering till år 2020.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar