Investeringsstöd för små och medelstora företag som gjort en energikartläggning

Energimyndigheten förbereder en utlysning där små och medelstora företag kan ansöka om 50 procent i kostnadsstöd för en investering av en åtgärd. Företaget måste ha gjort en energikartläggning innan de kan ansöka om stödet.

Har er energikartläggning visat på en åtgärd som är energieffektiv men kostsam? Då finns det möjlighet att få ekonomiskt stöd för kostnaden av en energieffektiv investering.

Ansökan görs inom projektet Teknikutveckling och Innovation som vänder sig till små och medelstora företag som vill använda sin energi effektivare och redan har gjort en energikartläggning. Utlysningen kommer att öppna 15 augusti 2019 och ha en kort ansökningstid med planerad stängning i oktober 2019. Beviljade projekt får som längst pågå till 2020-04-30

Utlysningen, investeringsstöd till energieffektiviseringsåtgärder, riktar sig till alla små och medelstora företag som har gjort en energikartläggning. Avsikten är att få fler företag att genomföra de energieffektiviserande åtgärder som identifierats i kartläggningen. Det kan till exempel vara byte av styr- och reglersystem av värme/ ventilation/ belysning eller åtgärder för värmeåtervinning.

Företag kan få upp till 50 procent i stöd av kostnaden för den energibesparande åtgärden. För att kunna söka stödet måste företaget har gjort en energikartläggning.

Kontakta oss på Energikontoret så kan vi förklara mer eller gå in på Energimyndighetens hemsida för mer information.

Publicerad:

Skriv en kommentar