Skåne Solar Award 2019 går till TePe Munhygienprodukter AB

TePe Munhygienprodukter AB vinner Skåne Solar Award 2019 för solcellsanläggningen om 253 kW på huvudkontoret i Malmö.

Priset delades ut av Solar Region Skånes ordförande Staffan Fredlund under Skånes Energiting den 4 juni. Skåne Solar Award har delats ut av föreningen Solar Region Skåne sedan 2009, och syftar till att öka intresset kring solenergi i Skåne och samtidigt premiera de som investerat i solenergi. Priset tilldelas den anläggning som under föregående år färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept och sin gestaltning eller på annat sätt särskilt bidragit till att öka intresset för och produktion av solenergi. Skåne Solar Award sponsras i år av E.ON, Kraftringen, Malmö Stad, Region Skåne, Wihlborgs Fastigheter samt Öresundskraft.

Juryn består av Anders Modin Eriksson – Fojab Arkitekter, Cerina Wittbom – Lunds universitet, Jörgen Johnsson – ABB, Kristina Fägerskiöld – Helsingborgs stad (Solar Region Skånes styrelserepresentant), Lisa Ossman – RISE, Mats Matsson – MATSSON Architects samt Mikael Johansson – Solelgrossisten Sverige AB.

Juryns motivering lyder:

”Uppförandet av den vinnande anläggningen visar på ett ambitiöst och långsiktigt miljöengagemang. Anläggningen är en föredömlig satsning på förnybar el där ägaren vågade ta steget trots medelmåttiga kalkyler. Särskilda insatser för att skapa intresse och uppmärksamhet kring anläggningen har utförts i samband med invigningen. Den genomtänkta, estetiskt tilltalande utformningen och det effektiva utnyttjandet av den befintliga takytan och är en inspiration för branschen.”

Vinnare av Skåne Solar Award tidigare år:

2018: Hässleberga 2:13, Genarp

2017: Rättspsykiatriskt centrum, Trelleborg

2016: Lunds kommun, förskolan Tegelstugan i Veberöd

2015: Studentboende Bokompakt, AF Bostäder – Årets solcellsanläggning & Villa Tim i Ålstorp – Årets Solfångaranläggning

2014: Villa Thede, Råå

2013: Väla Gård, Helsingborg

2012: VA-Syd, Klagshamn – Årets solcellsanläggning & Karlsrobadet, Eslöv – Årets Solfångaranläggning

2011: Naturrum Vattenriket, Kristianstad – Årets solcellsanläggning & Brf Mandarinen, Löddeköpinge – Årets Solfångaranläggning

2010: Sege Park, Malmö – Årets solcellsanläggning & plusenergihuset Villa Åkarp – Årets Solfångaranläggning

2009: Sege Park, Malmö – Årets solcellsanläggning & Uniqhus, Skanska Nya Hem – Årets Solfångaranläggning

För mer information se hemsidan solarregion.se eller kontakta:

Hanna Bach, Verksamhetsledare Solar Region Skåne

tel: 0728-85 48 91 e-post: hanna.bach@kfsk.se

Publicerad:

Skriv en kommentar