Finalister för Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris klara!

För att främja förnyelsebar energiproduktion i Skåneregionen delar föreningarna Solar Region Skåne och Skånes vindkraftsakademi årligen ut priserna Skåne Solar Award och Skånes Vindkraftspris.

Skåne Solar Award

Skåne Solar Award tilldelas den anläggning som under föregående år färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept, gestaltning eller på annat sätt särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi. Se pressmeddelande här!

Finalisterna är:

Christian Künkel, Lund

Fastigheten Skolbänken 7 i Lund är ett gott exempel på en tekniskt genomtänkt och estetiskt tilltalande anläggning där husets originalutseende har bevarats. Anläggningen är en totaloptimering, där hela takytan utnyttjas – en inspiration för grannar och förbipasserande i området.

Internationella Skolan, Lund

Vid uppförandet av solenergianläggningen på idrottshallen vid den Internationella skolan i Lund har stor omsorg visats för den kulturhistoriska miljön i området. Anläggningen är dimensionerad för lokal konsumtion och bidrar till Lunds kommuns miljömålsprogram, samtidigt som den bidrar till ett ökat intresse för solceller hos elever och andra besökarna.

Tepe, Malmö

Tepe Munhygiensprodukter AB har med genomförd installation visat på ett ambitiöst och långsiktigt miljöengagemang, där satsningen på solenergi är en del av deras helhetstänk. Den stora, tekniskt välgjorda och inspirerande anläggningen på lokalerna i Malmö utnyttjar takytan på ett effektivt och estetiskt tilltalande sätt.

I juryn för Skåne Solar Award 2019 ingår:

Anders Modin Eriksson – arkitekt, Fojab Arkitekter

Cerina Wittbom – forskningskoordinator, Lunds universitet

Jörgen Johnsson – Business Area Manager – Power Grid, ABB

Kristina Fägerskiöld – hållbarhetsstrateg, Helsingborgs Stad (styrelsens representant)

Lisa Ossman – gruppchef för Människa-teknik och Solenergi, RISE

Mats Matsson – arkitekt, MATSSON Architects

Mikael Johansson – delägare och försäljningsansvarig, Solelgrossisten Sverige AB

Niklas Renfro – energi- och klimatrådgivare, Malmö Stad

Sponsorer för Skåne Solar Award 2019 är E.ON Energilösningar, Kraftringen, Malmö Stad, Region Skåne, Wihlborgs Fastigheter samt Öresundskraft.

Skånes vindkraftspris 2019

Skånes vindkraftspris tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt bidragit till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer i Skåne. Se pressmeddelande här!

Finalisterna är:

Ottosson Färgmakeri AB

Ottosson Färgmakeri genomsyras av ett helhetstänk, där den egenproducerade vindkraften tydligt lyfts fram i kommunikationen av hållbarhetsvärdet med företagets produkter. Gårdsverket är en viktig ingrediens som tillsammans med solceller producerar elen som verksamheten behöver. Kommunikationen om vindkraft sprids över världen med den miljövänliga linoljefärgen från fabriken i Genarp – bland annat till Kungliga slottet i Stockholm och Sultanpalatset i Istanbul.

Eolus Vind AB

Med en kontinuitet och långsiktighet i sina ambitioner arbetar Eolus Vind med kunskapsspridning om vindkraftens roll och sammanhang i samhället och den klimatutmaning vi står inför. Information tillgängliggörs inte minst genom sitt öppna heldagsseminarium en januarilördag med imponerande program – en populär mötesplats som varje år samlar mer än 300 personer i Hässleholm.

Göran Loman

Med lång och framgångsrik internationell karriär inom havsbaserad vindkraft har Göran Loman varit tillgänglig och engagerad med sin kunskap och erfarenhet i många sammanhang och – inte sällan långdragna – processer. Han har därigenom bidragit med att förbättra förutsättningarna, inte bara för Vattenfall utan för hela branschen som banar väg för en vindkraftsutbyggnad till havs i södra Sverige.

I juryn för Skånes vindkraftspris 2019 ingår:

Cecilia Dalman Eek Nationell vindkraftsamordnare

Joakim Nordqvist Klimatstrateg, Malmö stad

Fredrik Andrén-Sandberg Manager Business Development and Optimisation, G-Mobility, E.ON

Anna Peterson Landskapsarkitekt & adjunkt SLU

Cecilia Thapper Projektledare, Sustainable Business Hub

Energikontoret Skåne är huvudsponsor av Skånes vindkraftspris

Prisceremoni

Priserna delas ut på stora scenen innan lunch på Skånes energiting 4 juni på Malmömässan. Se hela programmet här!

Publicerad:

Sidansvarig

Jakob Economou

Skriv en kommentar