Öppet dialogmöte om kapacitetsbristen i elsystemet

Kapacitetsbristen i elsystemet i sydvästra Skåne berör många aktörer i regionen idag, inte minst de som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet.

Bristen på elkapacitet riskerar att hämma den ekonomiska utvecklingen i Skåne men även omställningen av energisystemet. För att kunna tillhandahålla flexibla lösningar krävs en bred ansats där flera av regionens aktörer samverkar. E.ONs projekt SWITCH syftar därför till att skapa en kapacitetsmarknadsplats för flexibilitet som är en av flera lösningar med hög potential och snabb positiv inverkan här och nu! Arbetet görs inom ramen för EU-projektet CoordiNET där E.ON, Svenska Kraftnät och Vattenfall samarbetar för att ta fram en marknadsbaserad lösning för att avhjälpa den rådande kapacitetsbristen.

Energikontoret Skåne och E.ON bjuder nu in till ett öppet lösningsfokuserat dialogmöte. Syftet är att skapa en gemensam förståelse kring kapacitetsbristen i sydvästra Skåne samt identifiera aktörer med flexibel last som möjliggör fortsatt tillväxt i regionen.

Dialogmötet vänder sig främst till lokala elnätsägare, elproducenter, större elförbrukare och berörda kommuner i sydvästra Skåne.

Välkommen till Clarion Malmö Live tisdagen den 14 maj kl. 08.30-13.00

Program och anmälan

Publicerad:

Sidansvarig

Marcus Larsson

En kommentar

  1. Freddy Larsson skriver:

    Trivector Traffic: Kapacitetsbristens påverkan på möjligheterna till elektrifiering av transporterna är en mycket intressant fråga.

Skriv en kommentar