Energieffektiviseringsnätverk utbyter erfarenheter för ökad energibesparing

Energieffektiviseringsnätverk hjälper små och medelstora företag att öka sin energikompetens. Företagen ges expertrådgivning och erfarenheter med andra företag kan utbytas. Att minska sitt företags energianvändning innebär inte bara minskade kostnader utan också minskad miljöpåverkan. Fem skånska energieffektiviseringsnätverk finansieras av EU medel och Energimyndigheten fram till juni 2020. Med ett drygt ett år kvar av projekttiden syns redan nu tydliga resultat i företagens arbete. I veckan träffades ett av nätverken i Sibbhult i norra Skåne hos Swepart Transmission AB.

Nätverkets mål på god väg att uppfyllas

Nätverket har som mål att uppnå 15% energibesparing. Enligt siffror som företagen har rapporterat in under april 2019 visar att energibesparingen redan nu ligger på 10%. Många av åtgärderna som planerats är ännu inte genomförda, vilket ger goda förhoppningar om att nå i hamn med projektmålet på 15%.

Exempel på åtgärder som gjorts av företagen är byte av belysning och optimering av värme och ventilation. Många av de deltagande företagen har stor produktion och med till exempel värmeåtervinning från processer och styrsystem för värme och ventilation kan energibesparingarna bli stora. Nu arbetar företagen vidare tillsammans med den expertis som finns tillgänglig i projektet för att stötta företagen.

En nätverksträff som skapar mervärde

Varje företag står som värd för en nätverksträff. Det innebär att företagen åker runt till varandra och får se varandras miljöer. På varje träff står omvärldsbevakning, kompetensutveckling och nyheter kring energi på agendan. Men den kanske mest intressanta punkten är rundvandring i lokalerna eller produktionsmiljön. Under rundvandringen ges värdföretaget unik feedback från övriga deltagande företag. Finns det vinster eller effektivisering som kan göras som de själva inte tänkt på? Eftersom företagen har olika bakgrund och olika affärsidéer kan det bästa från olika miljöer mötas och skapa mervärde.

Publicerad:

Sidansvarig

Anna Evander

Skriv en kommentar