Neddragningar inom den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Effekten av den M-Kd-stadsbudget som antogs i höstas slår nu mot energi- och klimatrådgivningen. 1,4 miljoner kr tas tillbaka från redan beslutade stöd och projekt, vilket leder till indragna satsningar på klimat och energiomställning.

Energi- och klimatrådgivningen i Skåne finansieras via Energimyndigheten, innevarande beslut om stöd på drygt 11 miljoner kr årligen för rådgivning på kommunerna och regional utvecklingsledning på Energikontoret Skåne beviljades under 2017 för perioden 2018-2020. Nu dras pengar tillbaka då rådande stadsbudget innehåller 20 miljoner kronor för lite för rådgivningen. Enligt tidigare instruktion var det fritt att flytta pengar mellan åren, men nu återtas alla medel som skulle flyttas från 2018 till 2019, totalt ca 1 miljon kronor, vilket motsvarar 9 % av den totala summan som går till länet.

Rådgivarna kunde också ansöka om utökad rådgivning (EKR+), för speciellt innovativa metoder för att minska energianvändningen. Skåne fick ett projekt på 400 000 kr beviljat som skulle genomföras under 2019. Hela det projektet dras tillbaka, över hela landet.

Nedskärningarna drabbar personal på en del håll, på andra håll är det aktiviteter och marknadsföring som kommer att strykas. En del små kommuner drabbas inte alls, då de upparbetat alla medel för att kunna bedriva rådgivning 2018. Stödet är baserat på antalet målgrupper i kommunen. Till 2020 utlovas stödet betalas ut enligt beslut.

I Skåne kommer vi att utöka samarbetet med varandra och med andra projekt för att mildra effekten av nedskärningarna. Frågor kan ställas till Anna Mattsson, Regional utvecklingsledare för rådgivningen i Skåne, anna.mattsson@kfsk.se.

Läs mer om beslutet i Energimyndighetens pressmeddelande.

Publicerad:

Sidansvarig

Anna Mattsson

Skriv en kommentar