Energi- och klimatrådgivarna inleder samarbete med Lunds Universitet

Under våren 2019 samarbetar nätverket Energi- och klimatrådgivarna i Skåne med Ekonomistudenter från Lunds Universitet. De internationella studenterna läser masterkursen Sustainability and Marketing Ethics, där de tillsammans med utvalda aktörer får i uppgift att utveckla hållbar marknadsföring.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är inbjudna som case i utbildningen, två studentgrupper har valt oss bland ett antal företag. De kommer att intervjua både den regionala utvecklingsledaren och aktiva energi- och klimatrådgivare för att kunna analysera och utvärdera hur marknadsföringen av tjänsten fungerar idag och vad som skulle kunna förbättras. Att rådgivningstjänsten är gratis och statligt finansierad genom Energimyndigheten ger studenterna en annorlunda utmaning mot de andra grupperna som arbetar med kommersiella företag.

Hittills har två fördjupande möten och en workshop genomförts, studenterna har också analyserat en SCB-undersökning från 2015 om hur rådgivningen upplevs. Energi- och klimatrådgivningen har ett mål att bli mer känd och erkänd, och med detta samarbete hoppas vi på att få in nya idéer om hur detta kan uppfyllas trots begränsad budget för traditionell marknadsföring. Resultaten ska redovisas senare i vår.

Publicerad:

Sidansvarig

Anna Mattsson

Skriv en kommentar