Trångt i elnäten?

Energikontoret Skåne har släppt rapporten Stabilisera de lokala elnäten – effekthantering. Genom intervjuer och workshops med fokus på de skånska lokalnätsägarna har vi i den här studien undersökt effektsituationen i de skånska lokalnäten, diskuterat frågor kring effektbalansering och lyft frågeställningar kring elnätets framtida utmaningar och möjligheter.

Rapport Stabilisera de lokala elnäten – effekthantering

Publicerad:

Sidansvarig

Anna Evander

Skriv en kommentar