Snart har 30 företag anslutit till Elbilslandet Syd – vill ni också vara med?

Vill ni veta hur ert företag kan ställa om er fordonsflotta till fossiloberoende både ekonomiskt och miljömässigt smart? Vi kan kostnadsfritt ta fram en rapport utifrån de bilar ni har idag. Dessutom får ni låna el- eller biogasbilar för att testa vad som passar just er. Vi har några platser kvar i Elbilslandet Syd!

Att minska transporters negativa påverkan på klimatet och miljön är en av det svenska miljöarbetets största utmaningar. Därför vill vi i Elbilslandet Syd stödja Skåne och Blekinges arbete med att ställa om till fossilfria transporter.

Elbilslandet Syd är ett treårigt ERUF-finansierat projekt som drivs av Region Skåne mellan år 2018-2020. Samverkanspartners och medfinansiärer i projektet är Länsstyrelsen i Skåne, Region Blekinge, Malmö stad, Kommunförbundet Skåne, Miljöfordon Sverige och Sustainable Innovation. Tillsammans ska vi genomföra aktiviteter som påskyndar omställningen till fossilfria transportalternativ i Skåne och Blekinge.

Ett av delprojekten består av olika typer av kunskapshöjande informationsinsatser för att hjälpa företagen i sin omställning till en fossilfri fordonsflotta. För de deltagande företagen genomförs en energideklaration som visar kostnader och utsläpp i den befintliga fordonsflottan och de får förslag på hur en fossilfri omställning kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. Erbjudandet innefattar även råd och stöd och möjligheter att testa el- och biogasfordon i verksamheten.

Intresserade? Kontakta Sabine Täuber (0728-85 49 13) eller Jakob Economou (0728-85 49 45) så berättar vi mer!

Här kan ni läsa mer om projektet!

Publicerad:

Sidansvarig

Jakob Economou

Skriv en kommentar