Fossilbränslefria uppstartskommuner har haft sitt första projektmöte!

Det lyckade projektet Fossilbränslefria kommuner lider mot sitt slut men redan nu startar systerprojektet Fossilbränslefria uppstartskommuner. Under onsdagen den 15 januari hölls det första projektmötet i Höör med de fyra deltagande kommunerna, bestående av Hörby, Osby, Svalöv och Åstorp.

Projektet pågår i två år mellan slutet av 2018 tills slutet av 2020 och har ekonomiskt stöd av Energimyndigheten. Projektet projektleds av Kommunförbundet Skåne tillsammans med Länsstyrelsen Skåne.

Det här projektet har ambitionen att arbeta med de kommuner som är i början av, eller ännu inte har kartlagt och initierat processer för att fasa ut fossila bränslen i den egna kommunorganisationen, med fokus på transporter. Med hjälp av de metoder, kunskap och erfarenhet från tidigare initiativ, nätverk och projekt, så som Fossilbränslefria kommuner, kommer de deltagande kommunerna att kartlägga och sen arbeta för att nå målen.

Projektet mål är att:

  • Samtliga medverkande kommuner har följt upp och har därmed detaljerad kunskap om hur fossila bränslen för tjänsteresor och fordon används i sin kommunorganisation.
  • Medverkande kommuner har initierat och påbörjat processer och höjt kunskapen för att arbeta för minimal användning av fossila bränslen i sina tjänsteresor och sin fordonsflotta.

En stor utmaning för fyra små kommuner med mycket landsbygd och till stor del beroende av fordon men vi ser fram emot två spännande år med många kliv mot ett fossilbränslefritt Skåne!

Projektmedarbetarna

 

Publicerad:

Skriv en kommentar