Kommuner och regioner sökes till projekt kring resfria digitala möten

Nu är det dags att ansöka om att delta i Energikontoren Sveriges projekt REDI - Resfria digitala möten i offentlig sektor.

Genom REDI kommer kommuner, kommunala bolag och regioner ges stöd att öka användningen av digitala mötesformer i sina organisationer. Det finns många fördelar med digitala möten. Förutom minskade utsläpp från tjänsteresor kan både tid och pengar sparas. Metoderna som används i REDI baseras på projektet REMM som i Trafikverkets regi guidat över 80 statliga myndigheter mot fler resfria möten. Kärnan i projektet är 10-stegsmetoden, ett systematiskt tillvägagångssätt för att förbättra organisationers arbete med digitala möten.

Deltagande aktörer kommer få ta del av webbinarier och digitala träningstillfällen för att öva sina färdigheter inom digitala möten. Tematiska utbildningar kommer att anordnas efter behov. För att underlätta erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring kommer deltagarna dessutom ingå i regionala team med statliga myndigheter som redan genomgått föregångaren REMM.

De första aktiviteterna sker i februari 2019. Medverkan är helt kostnadsfri med kravet att deltagande organisationer tillsätter en arbetsgrupp som är beredd att delta i projektets olika aktiviteter. Arbetsgruppen ska bestå av minst 3 personer med bred förankring i organisationens verksamheter. Exempel på roller som kan ingå är stab, IT, HR och miljö.

Låter det intressant?

Vill ni ansöka om deltagande eller veta mer? Hör av er med frågor till projektledare Johan Sundqvist, johan.sundqvist@kfvn.se, 0762 261 059.

Välkomna med er ansökan senast den 25 januari.

Publicerad:

Skriv en kommentar