Passa på att ansöka om energikartläggningsstödet

Den 30 april 2019 är sista datumet för företag att ansöka det ekonomiska stödet för en energikartläggning. Kartläggningen visar hur mycket energi er verksamhet använder och vart energin tar vägen samt att kartläggningen ger åtgärdsförslag på förbättringsåtgärder. Företag kan ansöka om stödet fram till den 30 april och genomföra kartläggningen efter det datumet, ta chansen. Energikontoret hjälper gärna till i processen.

Små och medelstora företag kan fram till 30 april 2019 ansöka om 50% (upp till 50.000kr) i ekonomiskt stöd för genomförande av en energikartläggning i sin verksamhet. Energikartläggningen är ett bra steg i att få bättre översikt i sin verksamhet och se vart den köpta energin tar vägen samt att kartläggningen kan vara ett verktyg i arbetet att minska sina kostnader, förbättra arbetsmiljön samt öka konkurrenskraften. Rapporten visar också på åtgärdsförslag som kan hjälpa små och medelstora företag att dra ner på sin energikonsumtion. Energikontoret Skåne stödjer företaget före, under och efter energikartläggningen. Besök projekthemsidan för att ta del av mer information och kontakta gärna projektgruppen.

Publicerad:

Sidansvarig

Per Persson

Skriv en kommentar