Energioptimeringsnätverket fortsätter sin resa

Rekrytering pågår! Optimeringsnätverket har fått medel beviljat från Energimyndigheten att fortsätta arbetet mot en mer strategisk och energieffektivare fastighetsförvaltning hos de skånska kommunerna.

Fortsättningsnätverket kommer vara ganska likt den tidigare omgången men med mer fokus på handlingsplaner ifrån medtagna lärdomar ifrån föregående period. Rekrytering kommer påbörjas för den nya perioden 2019 – 2020 där drift och energiansvariga på kommunala förvaltningar kommer träffas för att byta erfarenheter och ta lärdom av varandra.

Syftet är att få bättre översikt på energianvändningen i medlemmarnas fastigheter. Utbilda och engagera den egna driftpersonalen i att arbeta systematiskt, strukturerat och långsiktigt med energieffektivisering och få energikompetens som stannar kvar i organisationen. I nätverket får medlemmarna chansen att byta erfarenheter och sänka energianvändningen i deras fastigheter. Läs mer på projektsidan.

Publicerad:

Sidansvarig

Per Persson

Skriv en kommentar