Workshop om lokal utveckling på väg mot ett fossilfritt samhälle

Initiativtagare till lokala aktiviteter deltog under en inspirerande afton i oktober med bra samtal om lokal utveckling på väg mot ett fossilfritt samhälle.

Den kreativa processen, en öppen dialog med möjligheter och aktiv medverkan, leddes av Peter Wiborn från Svenska Coaching Institutet. Under kvällen delades kunskaper och erfarenheter mellan deltagarna för att inspirera andra till nya visioner och mål.

Energikontoret Skåne och Kommunförbundet Skåne arbetar med en rad olika aktiviteter inom

hållbar utveckling för till exempel företag och kommunala förvaltningar. Aktiviteten arrangerades dels för att erbjuda ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan olika aktörer och dels för undersöka om Energikontoret Skåne utifrån ett ledarperspektiv kan stötta den fortsatta lokala utvecklingen mot fossilfritt. Träffen är en del av ett projekt och finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond.

Är du själv en initiativtagare inom hållbar lokal utveckling?

Kontakta Johan Nyqvist (johan.nyqvist@kfsk.se) för att få veta mer!

 

Publicerad:

Skriv en kommentar