Samarbete hjälper i solcellsdjungeln, personlig rådgivning behövs!

Ny forskning visar att personlig rådgivning är viktigt för att komplettera digital information. Samarrangemang mellan kommunala energi- och klimatrådgivare och föreningen Solar Region Skåne i form av seminarier med uppföljande rådgivning ger åhörarna en bredd och ett gediget stöd i sina solcellsplaner. Cerina Wittbom och Johan Nyqvist från Energikontoret Skåne har varit föreläsare på flera av seminarierna.

Digital information är viktig men för att göra verklighet av idéer och planer är personlig rådgivning ovärderlig, visar ny forskning. Goda råd är inte dyra! heter den nyligen publicerade uppsatsen av Are Kjeang, Karlstad universitet. Uppsatsen beskriver hur viktig personlig energirådgivning är i ett alltmer digitaliserat samhälle. Digital information och tjänster ger många möjligheter, men räcker inte fullt ut. Resultatet från studien visar att den viktiga personliga kontakten med en oberoende rådgivare behövs för att diskutera det man läst sig till och sätta i relation till de egna möjligheterna och förutsättningarna. Samarrangemangen mellan kommunala energi- och klimatrådgivare och föreningen Solar Region Skåne har gett åhörarna en bredd och ett gediget stöd i sina solcellsplaner. Cerina Wittbom har varit föreläsare på flera av seminarierna.

– Jag och min kollega Johan Nyqvist har genomfört flera samarrangemang med rådgivarna i år, oftast föreläser vi om teknik och möjligheter med solenergi och rådgivarna erbjuder lokalkännedom och personlig rådgivning och uppföljning till besökarna. Vi har bland annat varit i Hässleholm, Skivarp och Landskrona, på dessa tre ställen har sammanlagt över 200 personer lyssnat på våra föredrag, säger Cerina Wittbom från Solar Region Skåne. De som vill blir kontaktade av rådgivaren för fortsatt stöd och uppföljning, vilket ger samarbetet en extra dimension.

För den som är intresserad av att installera solceller så kan rådgivarna ge stöd genom hela processen – från planering till färdig solelinstallation. Solar Region Skåne är en ideell förening som samordnar solenergiintresserade kommuner, företag, högskolor och privatpersoner i Öresundsregionen. Föreningen anordnar, precis som rådgivarna, seminarier och studiebesök, men även utbildningar och medlemsträffar. Samarbetet har pågått länge men intensifierats under de pågående insatsprojekten. Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och samordnas av landets alla energikontor. Projekten pågår till och med hösten 2019.

– Vi har två arrangemang kvar i år, ett seminarium om solel i Röstånga den 15 november och ett med inriktning solceller i lantbruket samt laddstolpar den 20 november i Kristianstad, säger Cerina. Kan man inte komma på dessa kan man alltid boka ett enskilt rådgivningstillfälle med rådgivaren i sin kommun.

Det här är tredje året som de kommunala energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå. Genom de nationella insatsprojekten vill Energimyndigheten stärka samhällets kännedom om energi- och klimatrådgivningen och ge stöd och arbetsmetoder till rådgivarna.

Publicerad:

Sidansvarig

Anna Mattsson

Skriv en kommentar