Regionala utvecklingsledare på besök i Lund

Energikontoret Skåne stod värd för en nationell träff för regionala utvecklingsledare och personal från Energimyndigheten. På schemat stod diskussioner, grupparbete och studiebesök.

I förra veckan (v41) hade Energikontoret Skåne besök av de regionala utvecklingsledarna som driver de olika nätverken för kommunala energi- och klimatrådgivare i Sverige, samt handläggare från Energimyndigheten, som finansierar större delen av rådgivningen.

Det diskuterades nya lösningar för att nå ut med rådgivningen via nya kommunikationsvägar, hur uppdraget för energi- och klimatrådgivningen kan utvecklas och det blickades framåt mot kommande utmaningar och lösningar. Fem forskare från LTH, Lunds Universitet, gav värdefull input om vad som kan bli nästa stora fokus inom energifrågorna. Vi besökte även en utställning för fossilfria tunga arbetsmaskiner som ordnades i Malmö. Det pågår en snabb utveckling även i den tunga transportsektorn nu för att minska fossilutsläppen drastiskt.

Det finns ca 15 regionala utvecklingsledare i Sverige, som tillsammans med några handläggare på Energimyndigheten ständigt arbetar för att förfina tjänsten kommunal energi- och klimatrådgivning. Din rådgivare hittar du på ekrs.se. 

Publicerad:

Sidansvarig

Anna Mattsson

Skriv en kommentar