Kraftigt ökat intresse för energi- och klimatrådgivningen i Skåne

Inkommande samtal ökade med över 30 % mellan 2016 och 2017. En anledning till det ökade intresset kan vara att rådgivarna satsat mycket på proaktivitet och att synas mer och bättre.

Under 2016 bedrevs den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Skåne ”vanligt”, som den gjorts sedan 1998, men under 2017 skedde en förändring i lagar och förordningar och i uppdraget som sker med stöd av Energimyndigheten. En rådgivare måste nu arbeta minst 50 % med energi- och klimatrådgivning oavsett antal kommuner, obligatoriska insatsprojekt har införts och den regionala samordningen från Energikontoret har fått tydligare direktiv. Rådgivningen ska bli både känd och erkänd.

Olika aktiviteter så som ökad synlighet i sociala medier, fler seminarier till följd av insatsprojekt inom bland annat solel och transporter, omfördelning av anställningar och mer effektiv samordning har gett resultat. 2016 ringde 1460 skåningar till sin oberoende och kostnadsfria rådgivare för tips inom uppvärmning, elavtal, egen elproduktion med mera. 2017 var den siffran 1978 samtal, en ökning med 35 %! Detta är på ungefär samma antal rådgivare och trots ett tapp där en av Skånes 32 kommuner hoppat av denna typ av rådgivning.

Rådgivarna besöker också företag på plats för att ge tips och råd. 2017 ökade företagsbesöken med 34 % jämfört med året innan. Föreläsningar och representation på mässor ligger ganska stadigt, här var de skånska rådgivarna väldigt duktiga redan innan, men vi kan se en ökning på både föreläsningar och kortare informationsinsatser på exempelvis företagsträffar. Som ofta resulterar i fler företagsbesök, eller att företagare ringer och ställer frågor om det egna hushållet.

Anna Mattsson, regional utvecklingsledare för energi- och klimatrådgivningen på Energikontoret Skåne, kommenterar de fina siffrorna med att de stämmer med känslan, många rådgivare har lagt in en extra växel i marknadsföringen, vilket leder till mer inkommande samtal. Tidvis är intresset så stort att del rådgivare får en liten väntetid, men oftast går det snabbt att få hjälp.

Inför 2018 års resultat ser det bra ut, dock kan vi inte förvänta oss en årlig ökning i denna storlek på samma personalstyrka. Med ökat intresse kan dock rådgivningen effektiviseras med till exempel fler föreläsningar på populära teman istället för samtal en och en, och ett större intresse för de informationsfoldrar som rådgivarna tagit fram.

De skånska rådgivarna ligger också bakom sidan ekrs.se, där dels rådgivarnas kontaktuppgifter finns, men också en hel del information, länkar och dokument inom de vanligaste ämnena. Facebooksidan Energirådgivarna i Skåne är också en viktig kanal för att nå ut, här finns till exempel de flesta publika evenemang i kalender, där intresserade kan anmäla sig.

– Energi- och klimatfrågorna blir allt mer på tapeten, nu under våren har vi haft ett ökat intresse av resefrågor; att ifrågasätta de stora utsläppen från flyg och prova tåget istället har blivit inne. Den utvecklingen följer vi intresserat och försöker att dela intressanta länkar och ge tips. Andra stora ämnen är solel och att ladda elbilen hemma, som också är årets insatsprojekt, avslutar Anna.

Publicerad:

Sidansvarig

Anna Mattsson

Skriv en kommentar