Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris 2018

Vinnarna av Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris presenterades på Skånes Energiting i Malmö den 19 juni. Skåne Solar Award går till en solcellsanläggning i Genarp, Hässleberga 2:13 och Skånes vindkraftspris går till de boende i Simris!

Skåne Solar Award
Cerina Wittbom, verksamhetsledare för Solar Region Skåne, delade ut priset till ägare av Hässleberga 2:13, leverantör och installatör. Ystads Energi och Österlens Lastvagnar var de övriga två finalisterna. Motiveringen för vinnaren lyder:

”Hässleberga 2:13 är ett gott exempel på hur en privatperson i samband med nyproduktion av enfamiljsvilla kan inkluderar solenergi på ett estetiskt tilltalande sätt. Solcellspanelerna smälter väl in i takets och byggnadens arkitektur. Detta projekt är synnerligen aktuellt med tanke på den nyproduktionstakt av bostäder som just nu sker i Sverige och därmed fungera som inspiration för andra fastighetsägare.”

I juryn för Skåne Solar Award 2018 ingår Niklas Johansson, E.ON och representant från föreningen Solar Region Skåne, Mats Matsson, MATSSON Architects, Carola Lund, Malmö Stad, Johan Lindahl, Svensk solenergi samt Jon Persson, E.ON.

Skåne Solar Award delas ut med stöd av E.ON Energilösningar och Malmö stad serviceförvaltningen.

Kontakt: cerina.wittbom@kfsk.se, 0728 85 49 27 www.solarregion.se

Skånes vindkraftspris
Anders Elmqvist, projektledare förnybar energi, Malmö stad serviceförvaltningen, delade ut Skånes vindkraftspris till de boende i Simris, här representerad av Karin Lefvert. Juryns motivering lyder:

”De boende i Simris på Österlen är engagerade och har haft en positiv attityd till att Sveriges första lokala energisystem med endast förnybara energikällor testas i byn. Med vindkraft, solenergi och energilagring är målet att klara sig helt på lokalproducerad el och få väderberoende produktionsanläggningar att ge stabil och driftsäker el till de omkring 150 byborna, både privatpersoner och företag. Ett inspirerande initiativ!”

I juryn för Skånes vindkraftspris ingår Cecilia Dalman Eek, Nationell vindkraftsamordnare, Joakim Nordqvist Klimatstrateg, Malmö stad, Roland Flaig Wind Operations, Head of EU North, E.ON samt Anna Peterson, Landskapsarkitekt och adjunkt, SLU.

Vid sidan av vinnarna så går juryns hedersomnämnande till Lennart Värmby, postumt, som bl.a. var nationell vindkraftsamordnare, samt Mandelmanns Gård.

Skånes vindkraftspris delas ut med stöd av E.ON Energilösningar och Malmö stad serviceförvaltningen.

Kontakt: jakob.economou@kfsk.se, 0728-85 49 45 www.skanesvindkraftsakademi.se

Publicerad:

Sidansvarig

Jakob Economou

Skriv en kommentar