6,4 miljoner liter diesel mindre förbrukat i skånska kommuner!

Tack vare projektet Fossilbränslefria kommuner har tio skånska kommuner minskat sin förbrukning av diesel med 6,4 miljoner liter på två år. Det motsvarar 100 000 resor med dieselbil tur och retur mellan Malmö och Stockholm.

– Det började med uppropet om ett Fossilbränslefritt Skåne, berättar projektledare Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne. Ett antal av de kommuner som skrivit under funderade över hur de konkret skulle arbeta för att nå fossilfrihet till år 2020. Genom att samarbeta i projekt kan en dra nytta av varandra, eftersom många har liknande problem att lösa.

Projektet är framgångsrikt. Nu, med några månader kvar av projekttiden, är projektmålen nästan uppnådda. Därför heter rapporten som lanseras idag just ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet”.

– Kommunerna har igång flera olika processer för att arbeta bort fossila bränslen, berättar projektledare Anna Tibbelin, Kommunförbundet Skåne. Ibland handlar det om ett avtal som gör att all kommunens fjärrvärme blir förnybar. Andra gånger internt påverkansarbete genom att svart på vitt visa hur de anställda faktiskt reser, eller att skapa samarbetsgrupper där alla delar av kommunens verksamheter är inblandade. Tillsammans är det viktiga pusselbitar för att vi ska nå fram.

Helsingborgs stad är en av de medverkande kommunerna och en av de kommuner med en utmärkt utveckling när det gäller förnybara drivmedel i kommunens egna fordonDet som framför allt gett effekt är att de har bytt till gasbilar med mindre bensintank för att minska ”feltankningarna” och fortsatt informera om hur man tankar rätt drivmedel.

Det är de tusentals medarbetarna i kommunerna som är kuggarna i hjulet som gör det möjligt för kommunerna att bli fossilbränslefria; de som testar att tanka gas för första gången; cyklar i ur och skur; eller arbetar in miljökrav i nya upphandlingar.

I rapporten ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet” lyfter vi fram berättelserna om Anneli, lokalvårdare i Eslöv, som använder Eslövs första cyklande städpool; om Daniel, näringslivsstrateg i Tomelilla, som sparar tid och pengar genom att använda webbmötesteknik; och om Himzo, enhetschef på serviceförvaltningen i Malmö, som har lyckats med ett betydelsefullt bränslebyte som ledde till enorma kostnadsbesparingar.

Den nyfikna kan i rapporten se vilka kommuner som flyger mest till Stockholm, använder mest egen bil i tjänsten, eller köper in minst andel fossilbränslefritt drivmedel. Nytt för i år är att Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne visar upp sin statistik.

De enskilda kommunernas resultat och samlade resultat från projektet kan laddas ner som grafik nedan.

Rapporten Sista stegen mot fossilbränslefrihet berättar om de framsteg som gjorts under 2017 och kan laddas ner på Länsstyrelsen Skånes webbplats.

Läs mer om projektet.

Slutresultaten från projektet kommer att presenteras i slutet av 2018.

  • Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne och Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne(2016–2019) finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden; Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne; Länsstyrelsen Skåne; deltagande kommuner.
  • Gemensamt projektmål: 50% fossilbränslefritt drivmedel i egna transporter; 90% fossilbränslefri uppvärmning; 100% fossilbränslefri el

Kontakt:

Johannes Elamzon, projektledare, Länsstyrelsen Skåne, 070-5519712

Anna Tibbelin, projektledare, Kommunförbundet Skåne, 072-8854916

Med finansiering av:

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar