Lina K Wiles & Tommy Persson har ordet!

En kort intervju med två utav huvudtalarna på Skånes Energiting, Lina K Wiles från ÅF och Tommy Persson från Länsstyrelsen Skåne

Vad kommer era föreläsningar på Skånes Energiting fokusera på?

”Jag kommer att prata om varför Agenda 2030 är fantastiska ’glasögon’ för omställning till hållbart, oavsett vad man pysslar med och vem man är” -Lina K Wiles

”Jag kommer att presentera den nya klimat- och energistrategin för Skåne som har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Strategin innehåller nya regionala målsättningar och prioriterade åtgärder för klimat- och energiarbetet fram till år 2030” – Tommy Person

Vad ser ni mest fram emot med tinget?

”Att lyssna och lära! Och jag hoppas själv kunna bidra med lite inspiration och pepp – vi behöver höja tempot och öka komplexiteten i våra lösningar” – Lina K Wiles

”Jag ser fram emot att träffa alla olika aktörer som på olika sätt är med och bidrar till den klimatomställning som är en nödvändighet för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. En grundläggande förutsättning för genomförandet av den nya klimat- och energistrategin och möjligheten att nå klimatmålen är ökad förståelse och samverkan mellan länets aktörer” – Tommy Persson

Kommer du gå på någon specifik arena eller föreläsning på eftermiddagen?

”Jag hoppas hinna provsmaka alla tre spåren, Presente, Avanti och Futuro” – Lina K Wiles

”Som alltid bjuder Energitinget på ett digert smörgåsbord av intressanta föredrag och jag skulle vilja lyssna på samtliga om det var möjligt. Livsmedelsproduktion är viktig för Skåne och därför ska det bli extra intressant att få höra om planerna för utvecklingen av Findusområdet som ett nav för cirkulär och hållbar livsmedelsproduktion” – Tommy Persson

 

Läs programmet här  (PDF)

Mer information finner du här

Anmäl dig här

 

Publicerad:

Skriv en kommentar