Studieresa och seminarium om industriell symbios

Den 18-19 april arrangeras en studieresa i Skåne inom projektet Urban Baltic Industriell Symbios, med partners från Danmark, Litauen, Polen, Tyskland och Sverige. Det finns möjlighet för ett par deltagare från Skåne att delta i turen och få lära sig mer om industriell symbios och knyta kontakter partnerskapet. Vi besöker och får ta del av inspirerande exempel på industriell symbios i Landskrona, Bjuv och Malmö.

Vårt första stopp blir företaget Boliden Bergsöe i Landskrona.  Boliden Bergsöe är en av Europas största företag för att återvinna bly, huvudsakligen från batterier. 70% av det återvunna blyet återanvänds i ny batteriproduktion. Spillvärmen från anläggningen används till att driva en fiskodling. Boliden är ett intressant exempel på hur ett företag kan analysera sina outnyttjade resurser för att hitta symbiosmöjligheter i verksamheten.

Efter Boliden kör vi mot Bjuv, en kommun som ser cirkulär ekonomi och industriell symbios som hörnstenar i kommunens näringslivsutveckling. Vi besöker Findus tidigare lokaler och får lära oss mer om hur kommun och näringsliv samverkar för att fylla området med nya spännande företag.

Den 19 april samlas vi i Malmö för ett förmiddag med seminarum och workshop. Malin Norling presenterar symbiosarbetet i Malmö Stad, Murat Mirata från Linköpings Universitet berättar om deras senaste forskningsresultat och Carl Zide från Loop Rocks visar ett inspirerande exempel på en delningsfunktion för fyllnadsmassor och sten från byggarbetsplatser, som minskar behovet av nytt material.

Studieresan och seminariet kommer vara på engelska. 

Anmäl dig senast den 11:e april. Antalet platser är begränsat. 

Registerar dig genom att skicka ett email till Per Flink på: per.flink@sbhub.se

Kontakt: +46 (0)766 347 512

Glöm inte att uppge eventuella matpreferenser eller allergi

 

18:e april

08.00 – 09.00 Avresa med buss från Malmö

09.00 – 11.00 Studiebesök i Landskrona

11.00 – 13.00 Buss mot Bjuv och lunch

13.00 – 15.00 Studiebesök i Bjuv

15.00 Buss till Malmö

18.00 Middag i Malmö

 

19:e april

09.00 – 12.00 Seminarium i Malmö

12.00 – 13.00 Lunch

Publicerad:

Skriv en kommentar