Skåne och Blekinge blir Elbilslandet Syd

År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossilbränslefri. I Skåne och Blekinge ska vi nu göra det lättare för företag att välja elbil eller andra fossilfria transporter. Projektet heter Elbilslandet Syd.

Projektet består av fyra arbetspaket som ska arbeta med omställning av företags fordonsflotta till fossilfria drivmedel, insatser för att fler ska få möjlighet att ladda sina elfordon hemma och på jobbet, öka efterfrågan på eltaxi samt lyfta affärsmöjligheter för gröna transporter i Skåne och Blekinge. Målgrupp är huvudsakligen transportintensiva företag med egna bilar men även fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Här ingår även ett arbete med processtöd kring kommuners ärendehantering för etablering av laddstolpar, något vi vet att många kommuner efterfrågar, säger projektledare Jeanette Flodqvist på Region Skåne.

Elbilslandet Syd är ett treårigt projekt som pågår från och med 2018 till slutet av 2020 och har beviljats 9,4 Mkr stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). I projektet kommer Energikontoret Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Miljöfordon Sverige, Malmö stad och Sustainable Innovation tillsammans med Region Skåne som projektledare samverka för att snabba på omställningen till fossilfria drivmedel i Skåne och Blekinge. Även Region Blekinge är medfinansiär.

Du som är intresserad av att veta mer om projektet och om Energikontorets roll i projektet, kontakta gärna Sabine Täuber, ansvarig projektledare på Energikontoret Skåne

Sabine.tauber@kfsk.se

mobil: 0728 854913

Publicerad:

Skriv en kommentar