Nya insatsprojekt för Energi- och klimatrådgivare

Skånes Energi- och klimatrådgivare kommer bedriva nya insatsprojekt under 2018. Insatsprojekten har en bredare målgrupp, fler aktiviteter och större möjligheter än tidigare år.

De kommunala energi- och klimatrådgivarna i nätverket Energirådgivarna i Skåne kommer under 2018 att bedriva insatsprojekt inom solel och transporter. En gemensam nämnare för båda insatsprojekten är en bredare målgrupp, fler aktiviteter och större möjligheter än tidigare år. Det innebär att rådgivarna som väljer solel särskilt ska arbeta med att inspirera och sprida kunskap kring solceller till målgrupperna privatpersoner, föreningar och små- och medelstora företag genom olika utåtriktade aktiviteter. Transportprojektet innebär att rådgivarna antingen arbetar med hållbart resande eller laddinfrastruktur. Projekten är under utformning och startar med en kick-off i början av april 2018.

De nationella insatsprojekten omfattar alla Sveriges energi- och klimatrådgivare och drivs från Energimyndigheten, som också finansierar en stor del av rådgivningen och samordningen. Nätverket Energirådgivarna i Skåne samordnas av den regionala utvecklingsledaren Anna Mattsson på Energikontoret Skåne. Mer information om rådgivningen finns på www.ekrs.se samt Facebooksidan Energirådgivarna i Skåne.

Publicerad:

Sidansvarig

Anna Mattsson

Skriv en kommentar