Fortsatt stöd till företag som vill energieffektivisera

Förlängt samarbete innebär fortsatt stöttning till företag som vill energieffektivisera. Sedan 2015 har vi på energikontoret Skåne samarbetat med Energimyndigheten för att få fler små och medelstora företag att energieffektivisera. Genom projektet Regionala noder har vi hjälpt företag att komma igång att energieffektivisera.

Arbetet har skett genom att informera företag om fördelarna med energieffektivisering, och att berätta om de stöd som finns att söka hos Energimyndigheten. Samt att vara ett stöd före, under och efter ansökan av dessa.

Projektet fortsätter vidare

Projektet skulle ha avslutats vid slutet av 2017, men kommer nu att få en fortsättning fram till 2020. Fokus för den nya perioden blir tätare samarbeten både med företag, organisationer och andra projekt som stödjer energieffektivisering i små och medelstora företag.

”Intresset i Skåne är stort men vi vill såklart att fler företag som är nyfikna på sin energianvändning och vill ställa frågor eller ha mer information om de ekonomiska stöden som finns ska vända sig till oss” – säger Per Persson, projektmedarbetare på Energikontoret Skåne

Vi ser nu fram emot fler samarbeten med företag som vill energieffektivisera och att få visa på fördelarna med att ha kontroll på sin energianvändning. Att veta var energin nyttjas är ett viktigt steg. Och det finns möjlighet för företag att få upp till 50 000 kronor i stöd för att genomföra en kartläggning av sin energianvändning och få förslag utifrån den egna verksamheten på åtgärder. Många företag är redan igång och för dessa finns ytterligare stöd att söka för att ta arbetet vidare.

Är du intresserad av att energieffektivisera ditt företag eller vill veta mer om vilket stöd vi kan ge? Tveka inte att kontakta oss.

Ulf Jobacker – 072-885 49 12 – ulf.jobacker@kfsk.se

Per Persson – 072 885 49 47 – per.persson@kfsk.se

Regionala noder

Projektet Regionala noder medfinansieras av EU genom det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom projektet stöttar Energimyndigheten i samverkan med energikontoren små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning. Detta stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Läs mer på Energikontoret Skånes projektsida eller på Energimyndigheten

         

Publicerad:

Skriv en kommentar