Framgångsrikt arbete för fossilbränslefria fordon i Helsingborg

Hela 90% av Helsingborgs stads 400 fordon kan drivas helt förnybart med biogas eller el. En tydlig viljeinriktning från staden och en central fordonsfunktion är några av nycklarna till det framgångsrika arbetet med att fasa ut fossilbränsledrivna fordon.

Jonas Hartvig arbetar på Stadsbyggnadsförvaltningen och är fordonssamordnare för Helsingborgs stad sedan fyra år tillbaka. Han berättar hur de lyckats så bra i sin omställning till fossilbränslefria fordon:

– Helsingborgs stad har som mål att vara ledande inom klimatarbetet och det har gett oss en tydlig inriktning. Vi ska även välja fordon som drivs med biobränslen, inte miljöfordon eftersom det då är lätt att välja dieselfordon. Tack vare detta har vi nu en fordonspark som till 90% består av fordon som kan drivas med biobränslen. Vi har 36 fordon som drivs med diesel, exempelvis minibussar, men det beror enbart på att det än så länge inte finns några alternativ, säger Jonas.

Spar tid
Den centrala fordonsorganisationen har funnits sedan 80-talet och sedan 2014 sorterar den under Stadsbyggnadsförvaltningen. Men vad säger kollegorna, skulle de hellre föredra att sköta fordonsinköpen själva?

– Det spar tid för förvaltningarna att detta sköts centralt eftersom de inte behöver hålla sig uppdaterade om vilka alternativ som finns på marknaden. Dessutom får de en faktura för alla bilkostnader vilket underlättar. Alla är så vana vid detta eftersom vi haft systemet länge, möjligen kan nyanställda ställa frågor eftersom de är ovana men jag upplever inte några problem.

Utmaningar
Även om det låter som en dans på rosor finns det utmaningar för Helsingborg. 2016  tankades 65% fossilfritt drivmedel i Helsingborgs stads fordon.

– Vi får inte bli för fokuserade vid vilken typ av fordon vi har utan det gäller även att få medarbetarna att tanka rätt bränsle, så att gasbilarna tankas med gas och inte bensin. Därför arbetar vi mycket med information och uppföljning.

Nästa steg
Helsingborgs stads koncept är framgångsrikt och nu vill fler kommuner anamma systemet. Redan i dag är staden en inspirationskälla för de tio kommunerna inom projekten Fossilbränslefria kommuner. Nästa steg för Jonas och hans kollega Salahadin Ebrahimsson är att stötta kommunerna inom familjen Helsingborg i deras arbete med att ta fram riktlinjer och mål för en fossilbränslefri fordonsflotta.

 

Projekten Fossilbränslefria kommuner i norra/södra Skåne
Nyheten ovan är skriven med anledning av projekten Fossilbränslefria kommuner i norra/södra Skåne. 10 skånska kommuner intensifierar sitt arbetet mot ett fossilbränslefritt Skåne 2020. De tio kommuner som ingår är Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör, Lund, Tomelilla, Trelleborg, Eslöv och Malmö.

Fossibränslefritt_storProjekten pågår under 3 år mellan 2016-2019 och har ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne och de tio medverkande kommunerna.

Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne är gemensamma projektledare.

EUlogo_v_CMYK.eps-2

KSS_logo_red_big

Publicerad:

Skriv en kommentar