Det är som avloppet – funkar det bra så märks det inte

På fem år ersatte Eslövs kommun nästan all fossil uppvärmning, i de egna fastigheterna, med förnybara alternativ. Eldningsolja byttes mot biobränslen och naturgas byttes mot biogas. Totalt minskade den fossila andelen med över 80 %. Hur lyckades egentligen Eslöv med detta?

Centerpartisten Annette Linander satt som vice ordförande i kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd när arbetet drog igång år 2009.

– Det låg i tiden. Förändringar är alltid jobbigt, men vi insåg att vi ändå behövde renovera hela energisystemet och då kunde vi lika gärna göra en förändring till det som är hållbart. Vi förstod också att hållbarhet inte är besvärligt, utan utvecklande, säger Annette.

En analys av kommunens energianvändning visade att 17 % av uppvärmningen var fossil. Det blev en av utgångspunkterna för arbetet med en ny energi- och klimatplan, med målsättningen att fasa ut all fossil uppvärmning till år 2014. Kommunfullmäktige var i stort sett överens om planen när den antogs år 2011. Annette menar att det goda samtalsklimatet mellan partierna och politikerna i Eslöv var avgörande för framgången.

– Det är klart att det fanns ideologiska skillnader, men jag tror att alla kände att det blir bättre när vi slår våra kloka huvuden ihop. Vi valde medvetet att inte göra politik av energiomställningen. Därför blev det aldrig en stridsfråga, säger Annette.

Goda ambassadörer är viktiga
Planen har sedan genomförts steg för steg, åtgärd för åtgärd. Oljepannor har konverterats till fastbränsle och RME, värmepumpar har installerats och biogas har köpts in till de gaspannor som tidigare drevs på naturgas. Kommunledningen har haft majoritet den mesta av tiden, vilket har underlättat för genomdrivandet, men Annette menar att det allra viktigaste är kompetenta tjänstemän.

– I energi- och klimatplanen har vi identifierat vilka som är ansvariga för olika åtgärder, men vi inser att det inte är där som arbetet sker. Istället gäller det att ta sig tid att hitta duktiga ambassadörer, med en inre övertygelse, ute i verksamheten. Det är där arbetet måste ske, säger hon.

97% fossilbränslefri
År 2014 nådde kommunen 97 % fossilbränslefri uppvärmning. Den kvarvarande fossila delen finns i fjärrvärmen från Kraftringen, som kommunen har svårt att påverka, men som enligt bolaget ska fasas ut till år 2020. Då blir Eslövs kommuns uppvärmning helt fossilbränslefri. Frågan är; märks den här energiomställningen på något sätt? Annette skrattar till när hon hör frågan:

– Nej inte alls. Kanske hade det märkts om vi inte hade gjort något, men det är som avloppet – funkar det bra så märks det inte!

 

Projekten Fossilbränslefria kommuner i norra/södra Skåne

Nyheten ovan är skriven med anledning av projekten Fossilbränslefria kommuner i norra/södra Skåne. 10 skånska kommuner intensifierar sitt arbetet mot ett fossilbränslefritt Skåne 2020. De tio kommuner som ingår är Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör, Lund, Tomelilla, Trelleborg, Eslöv och Malmö.

Fossibränslefritt_storProjekten pågår under 3 år mellan 2016-2019 och har ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne och de tio medverkande kommunerna.

Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne är gemensamma projektledare.

EUlogo_v_CMYK.eps-2

KSS_logo_red_big

Publicerad:

Skriv en kommentar