Skånska företag har störst intresse för energi

Små och medelstora företag kan söka ekonomiskt stöd för kartläggning av sin energianvändning. Skåne ligger i topp med 100 ansökningar varav 84 redan är beviljade av Energimyndigheten

De regionala energikontoren arbetar med att informera små- och medelstora företag om stödet. I Skåne är intresset rekordstort med 100 ansökningar av totalt 460 i landet.

– Intresset i Skåne är stort och besparingspotentialen är mycket god. Om företaget gör de åtgärder som föreslås efter en kartläggning sänker de sin energianvändning med 15 procent, säger Per Persson, projektmedarbetare Energikontoret Skåne.

Ansökningarna kommer framförallt från fastighetsbranschen, tillverkningsindustrin och jordbrukssektorn. Företag från nästan alla Skånes kommuner har sökt stödet och flest ansökningar kommer från företag i Malmö, Hässleholm och Kristianstad.

Minskar kostnader och klimatpåverkan
Stödet täcker 50 procent av kostnaden för energikartläggningen, upp till 50 000 kronor. Energikartläggningen görs av en konsult som både går genom kostnader och gör besök på plats. Vid behov kan det även göras mätningar.

– Energifrågan blir allt viktigare för företag. En del har klimatmedvetna kunder som driver på och många företagare vill minska både risk och kostnader. Genom kartläggningen får man koll på läget och kan göra konkreta insatser på ett sätt som gynnar företagets ekonomi, säger Ulf Jobacker, projektledare på Energikontoret Skåne.

Samarbete mellan aktörer nyckeln till framgång
En anledning till att så många skånska företag sökt stödet beror på att många aktörer hjälpts åt at sprida informationen.

– Företagarorganisationer, kommunernas näringslivskontor, Energi- och klimatrådgivarna och Länsstyrelsen är några av de som arbetat med att sprida ordet till de skånska företagen. Nu ser vi fram emot ännu fler ansökningar med målet att få 100 beviljade ansökningar i år, säger Ulf.

För mer information, kontakta gärna
Ulf Jobacker, projektledare på Energikontoret Skåne,
e-post ulf.jobacker@kfsk.se, tel 0728 – 85 49 12

Per Persson, projektledare på Energikontoret Skåne,
e-post per.persson@kfsk.se, tel: 0728 – 85 49 47

Publicerad:

Skriv en kommentar