Bra, men alldeles för långsamt

Utbyggnaden av tankstationer för rena bränslen och införskaffandet av fordon som kör på alternativa bränslen går för långsamt för att uppnå de nationella och EU/EEA-mål kopplat minskning av CO2-utsläpp från transporter. Det slår en ny rapport, framtagen av EU-projektet Scandria2Act, fast.

Det behövs starkare nationella incitament för att driva infrastrukturutveckling och införskaffandet av rena fordon framåt. Norska, finska, svenska, danska och tyska incitament varierar i stor grad och utvecklingskurvan för rena bränslen och tillgängliga fordon är för långsam. Samtidigt ser vi inga större politiska beslut eller incitament som signifikant kommer att ändra utvecklingskurvan.

Trots att norra Scandria-korridoren, i europeiska mått mätt, ligger i framkant går det inte att säkerställa en vägtransport på rena bränslen genom norra Scandria-korridoren, från Berlin till Oslo/Helsingfors, eftersom utbyggnaden av infrastruktur för el, biogas och vätgas haltar i olika grad länderna.

Vi kan se att många kommuner och regioner har möjligheten att bli den starka drivkraften framåt för att demonstrera vägfordon som kör på rena bränslen samtidigt som de visar sin oro för luftföroreningar och CO2-utsläpp. Det finns flera exempel i den norra Scandria-korridoren som demonstrerar hur politiska beslut har fört marknadsutvecklingen framåt, t.ex Skånetrafikens beslut om att använda biogas som drivmedel i busstrafiken.

Vill du följa projektets utveckling?

Är du intresserad av att följa infrastrukturutvecklingen för rena bränslen och fordon i Norge, Finland, Sverige, Danmark och Tyskland så bör du följa vårt nyhetsbrev. Kontakta anna.tibbelin@kfsk.se för att anmäla dig.

Håll också utkik efter inbjudan till ett Strategic Node Dialogue Meeting som planeras till Malmö under tidig höst. Du som arbetar på strategisk nivå med hållbara transporter bör vara en självklar deltagare!

Fler resultat, djupare analyser och talande statistik finns i rapporten ”Assessment of Clean Fuel Deployment and Market Access och Clean Fuels in the Northern ScandriaCorridor”.

Bakgrund

Kommunförbundet Skåne medverkar i arbetspaket 2 ”Clean Fuel Deployment” tillsammans med bl.a. Region Skåne och Rise. Projektet pågår år 2016-2019 och finansieras av Interreg Baltic Sea. Läs mer om projektet här,

 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar