Skånes Energiting – med det senaste inom förnybar energi, energieffektivisering och Skånes väg mot fossilfrihet.

Den 13 juni anordnades Skånes Energiting på Malmö arena. Mötena stod i fokus, där deltagarna bidrog med kunskap om den senaste utvecklingen, knöt nya kontakter och delade med sig av sina idéer och visioner. Med arenor och utställare från energi- och klimatområdet, inspirerade och gav Skånes Energiting verktyg till förändring.

Dagen inleddes av Desirée Grahn, tf.chef för Energikontoret Skåne, som hälsade alla välkomna och presenterade dagens innehåll. Moderator för dagen var Maria Wetterstrand, fd riksdagsledamot och språkrör, numera grön samhällsdebattör och skribent. Vi fick även besök av Robert Andrén från energi- och miljödepartementet som berättade det senaste om den nationella politiken kring omställningen av energisektorn. Svante Axelsson som är nationell samordnare för fossilfritt Sverige berättade mer om sitt uppdrag och hur vi alla kan engagera oss för att uppnå en förändring. Karin Widegren berättade om Energilager kan bidra till omställning av energisystemet.

Du finner alla presentationer här

Prisutdelning och utställning

Traditionsenligt så delades Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris ut på Skånes Energiting. För att läsa mer om priserna och vilka som vann, besök sidan här.

När besökarna inte lyssnade på intressanta föreläsare så flockades de i utställningsområdet för att ta del av det senaste inom energi- och klimatområdet. Deltagande utställare hittar ni här

Byt! Effektivisera! Nytt!

Efter lunch fanns det tre ”spår” för deltagarna att välja. ”Byt!”, ”Effektivisera!” och ”Nytt!”.

Spåret ”Byt!” lyfte bland annat fram ”Byt bort flyget och andra fossilbaserade resor”, ”Byt bort fossila bränslen i transportsektorn” och ”Byt bort fossildrivna maskiner inom drift- och markskötsel” 

Spåret ”Effektivisera!” diskuterade ämnena ”Smartare fastighetsdrift genom digitalisering”, ”Kan ett standardhus bli ett av marknadens bästa miljöval?” och ”Stärkt konkurrenskraft via industriell symbios!”

Spåret ”Nytt!” behandlade ”Förutsättningar för solenergi i Sverige”, ”Biogas – mer än bara ett bränsle” och ”Teknikutveckling för förnyelsebar energiproduktion – en framtidsspaning”

Dagen avrundades med ett mingel där nya kontakter knöts och nya idéer uppstod.

Vi som arbetat med Skånes Energiting vill passa på att tacka alla besökare och utställare för i år och på återseende!

Extra tack till våra sponsorer Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne som gör dagen möjlig!

Publicerad:

Skriv en kommentar