Full fart mot en fossilbränslefri framtid!

Sedan 2016 arbetar 10 skånska kommuner intensivt tillsammans för att bli fossilbränslefria. En färsk uppföljning av resultatet visar att 100 % av all el, 75 % av uppvärmningen och 40 % av drivmedlen är fossilbränslefria.

Vad har Emmas matavfallsdrivna sopbil, Kenneths nervösa Skypepremiär och Erics kurser i gastankning gemensamt? Jo, de är milstolpar i tio skånska kommuners resa mot 100 % fossilbränslefrihet. En resa som är i full gång. Ta del av rapporten här!

Kommuner som deltar är Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höör, Hässleholm, Lund, Kristianstad, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.

”Det händer mycket och flera av kommunerna har redan nått målen. Alla kommuner har 100% fossilbränslefri elanvändning och flera kommuner har nått målet om 90% fossilbränslefri uppvärmning. En förklaring till det goda resultatet är det strukturerade arbetssättet och erfarenhetsutbytet kommunerna emellan” säger Anna Tibbelin på Kommunförbundet Skåne, som är en av projektledarna.

Största utmaningen – förnybara fordonsbränsle

En stor utmaning för samtliga kommuner är att ställa om till förnybara fordonsbränslen och fossilfria tjänsteresor, ett arbete som kan handla om allt från upphandling av gasbilar till satsningar för att påverka medarbetarnas resvanor. Målet är att nå 50%. Eric Eliasson som är projektledare säger:

”Det är glädjande är att kommunerna ökade sin sammanlagda andel förnybara fordonsbränslen från 35 % till 40 % under året. Vi ser tex. en ökad användning av det förnybara drivmedlet HVO*.”

Projektet startade januari 2016 och nu har utvecklingen för det året följts upp. Rapport med uppföljning för 2016 finns att ladda ner här.

Kommunerna har som mål att 100% av den inköpta elen, 90% av uppvärmningen och 50% av drivmedlet till kommunens fordon ska vara fossilbränslefria.

Fossilbränslefri uppvärmning i de tio kommunerna

Fossilbränslefri el i de tio kommunerna

Fossilbränslefritt drivmedel i de tio kommunerna

Mål som är uppnådda av kommunerna

 • 50% av drivmedel till kommunens fordon: Helsingborg, Lund. Kristianstad ligger nära med 47%
 • 90% fossilbränslefri uppvärmning: Helsingborg, Höör, Kristianstad, Eslöv, Lund och Tomelilla. Störst utveckling i Båstad som gått från 34 % till 73% under 2016.
 • 100% av den inköpta elen ska vara fossilbränslefri: Elen kommer från gröna elavtal eller egen producerad el i form av solceller eller vindkraftverk.

Största framgångarna 2016

 • Båstad: Oljeanvändningen för uppvärmning har minskat med över 2/3 delar.
 • Eslöv: Inköp av fordonsgas har ökat med 9 procentenheter tack vare att fler kommunmedarbetare väljer att tanka fordonsgas och att ett tiotal bilar som drivs av fossila bränslen byts ut varje år.
 • Helsingborg: Andelen förnybart drivmedel som tankas i stadens fordon ökande med 6,5 procentenheter sedan föregående år. Helsingborg är därmed bäst i klassen. 65% av drivmedelsförbrukningen är förnybart bränsle.
 • Höör: Under året tog kommunledningen ett viktigt beslut om en avsiktsförklaring om ett tankställe för biogas i Höörs kommun.
 • Hässleholm: Den förnybara andelen av drivmedel har ökat med 8 procentenheter och 29% fossilbränslefritt drivmedel köps numera in.
 • Kristianstad: Klimatavgift ska införas i Kristianstads kommunala verksamhet för resor och transporter som är fossildrivna. Syftet är att skynda på omställningen till förnybara drivmedel.
 • Lund: Andelen fossilfria bränslen i fordonsflottan har ökat med 15 procentenheter under ett år. 64% av det inköpta drivmedlet till Lunds kommunorganisation är nu fossilbränslefritt och 58% av tjänsteresorna är fossilbränslefria!
 • Malmö: Har tagit beslut om miljöbilsstrategi som bland annat innebär att fordonsflottan ska vara helt fossilfri årsskiftet 2020/2021 och lätta fordon ska vara miljöbilar vid utgången 2020.
 • Tomelilla: År 2016 installerades de första laddstolparna för el i Tomelilla kommun: en snabbladdare och fyra semisnabbladdare har tagits i drift. Tomelilla har blivit en elbilskommun att räkna med!
 • Trelleborg: Under 2016 köptes 143 tjänstecyklar in till personalen. Ett 100-tal av dem rullar inom hemtjänsten och bidrar till färre körda kilometer med bil i tjänsten.

För mer information kontakta gärna

Eric Eliasson, Länsstyrelsen Skåne, Klimat- och energistrateg och projektledare, eric.eliasson@lansstyrelsen.se, tel: 010-224 17 30

Anna Tibbelin, projektledare, Kommunförbundet Skåne, avd. Energikontoret Skåne, anna.tibbelin@kfsk.se, 0728 – 85 49 16

Besök projekthemsidorna hos Länsstyrelsen Skåne eller Kommunförbundet Skåne.

Fakta om projektet

Projekten Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne och Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne pågår under 3 år mellan 2016–2019.

Projekten har ekonomiskt stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne. Länsstyrelsen Skåne och de tio medverkande kommunerna medfinansierar. Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne är gemensamma projektledare.

I det södra projektet ingår Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg. I det norra projektet ingår Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höör och Kristianstad.

Kommunerna har som mål att tillsammans inom respektive projekt få 100% av den inköpta elen, 90% av uppvärmningen och 50% av drivmedlet till kommunens fordon ska vara fossilbränslefria.

Ordförklaring

*HVO står för hydrerad vegetabilisk olja och framställs genom hydrering (vätebehandling) av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter från t ex. slaktavfall. HVO är en typ av biodiesel.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Anna Tibbelin

Skriv en kommentar