Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris

Vinnarna av Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris presenterades på Skånes Energiting i Malmö den 13 juni. Skåne Solar Award går till Region Skåne för solenergianläggningen på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg och Skånes vindkraftspris går till forskarna Martin Green och Jens Rydell!

Skåne Solar Award
Benny Thell, affärsområdeschef på Stadsfastigheter, Malmö stad delade ut priset till Region Skåne. MKB, LKF samt Region Skåne var finalister och motiveringen för vinnaren lyder:

Region Skåne har byggt en genomtänkt teknisk helhetslösning vid Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg som har resulterat i ett plusenergihus med både solceller och solfångare som är väl integrerade i byggnadens arkitektur.

I juryn för Skåne Solar Award ingår Kristina Fägerskiöld, Helsingborgs stad, Mats Matsson, MATSSON Architects, Carola Lund, Malmö Stad, Rikard Henriksson, E.ON samt Johan Lindahl, Svensk solenergi.

Skåne Solar Award delas ut med stöd av E.ON och Malmö stad.

Kontakt: johan.nyqvist@kfsk.se, 0728-85 49 26 www.solarregion.se

Skånes vindkraftspris
Anette Blücher, chef för affärsutveckling och projektutveckling i Sverige och Norge på E.ON, delade ut Skånes vindkraftspris till Martin Green och Jens Rydell. Motiveringen lyder:

Martin Green och Jens Rydell: Vindkraft omgärdas av mycket känslor, fördomar och generaliseringar. Därför är det av största vikt att seriös forskning bedrivs och kommuniceras för att vindkraftsplanering ska baseras på kunskap och på nyanserad och balanserad diskussion. Forskarna Martin Green och Jens Rydell vid Lunds universitet har i många år och med stort engagemang forskat om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. De har på ett sakligt, värdefullt och framgångsrikt sätt spritt kunskap bland annat genom filmklipp, föreläsningar, publikationer och remissyttranden.

I juryn för Skånes vindkraftspris ingår Cecilia Dalman Eek, Nationell vindkraftsamordnare, Joakim Nordqvist Klimatstrateg, Malmö stad, Roland Flaig Wind Operations, Head of EU North, E.ON samt Anna Peterson, Landskapsarkitekt och adjunkt, SLU.

Vismarlövsgården får juryns hedersomnämnande.

Skånes vindkraftspris delas ut med stöd av E.ON och Malmö stad.

Kontakt jakob.economou@kfsk.se, 0728-85 49 45 www.skanesvindkraftsakademi.se
 

Publicerad:

Skriv en kommentar