Finalister för Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris

Nu har respektive jury utsett finalisterna för Skånes vindkraftspris samt Skåne Solar Award. Vinnarna presenteras på Skånes Energiting i Malmö den 13 juni.

Skåne Solar Award

I juryn för Skåne Solar Award ingår Kristina Fägerskiöld, Helsingborgs stad, Mats Matsson, MATSSON Architects, Carola Lund, Malmö Stad, Rikard Henriksson, E.ON samt Johan Lindahl, Svensk solenergi. MKB, LKF samt Region Skåne är finalister – se motiveringarna här:
MKB:s solcellsanläggning på Greenhouse i Malmö är en del av en större helhet med en boendemiljö som sätter fokus på hållbarhet och kretsloppstänk med många smarta lösningar.

LKF har byggt en stor anläggning på Magistratsvägen i Lund som blandar solceller i öst-västlig lutning med traditionell söderlutning. Genom att visa upp anläggningen för de boende i området och den planerade experimentlekplatsen i området ökar intresset för solceller.

Region Skåne har byggt en genomtänkt teknisk helhetslösning vid Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg som har resulterat i ett plusenergihus med både solceller och solfångare som är väl integrerade i byggnadens arkitektur.

Skåne Solar Award delas ut med stöd av E.ON och Malmö stad.

Kontakt: johan.nyqvist@kfsk.se, 0728-85 49 26 www.solarregion.se

Skånes vindkraftspris

I juryn för Skånes vindkraftspris ingår Cecilia Dalman Eek, Nationell vindkraftsamordnare, Joakim Nordqvist Klimatstrateg, Malmö stad, Roland Flaig Wind Operations, Head of EU North, E.ON samt Anna Peterson, Landskapsarkitekt och adjunkt, SLU. Martin Green och Jens Rydell samt Vismarlövsgården är finlister – se motiveringarna här:

Martin Green och Jens Rydell: Vindkraft omgärdas av mycket känslor, fördomar och generaliseringar. Därför är det av största vikt att seriös forskning bedrivs och kommuniceras för att vindkraftsplanering ska baseras på kunskap och på nyanserad och balanserad diskussion. Forskarna Martin Green och Jens Rydell vid Lunds universitet har i många år och med stort engagemang forskat om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. De har på ett sakligt, värdefullt och framgångsrikt sätt spritt kunskap bland annat genom filmklipp, föreläsningar, publikationer och remissyttranden.

Vismarlövsgården, som via sol och vind vill vara självförsörjande på elenergi, drivs med målsättningen att bli Sveriges klimatsmartaste nötköttsproducent. Gården drivs i regi av familjen Thulin och har 2016 investerat i ett småskaligt vindkraftverk  vilket används som demonstrationsverk och pedagogiskt exempel. Härigenom bidrar gården till kunskapsspridning som kan leda till ökad förståelse för hållbarhet och förnybar energi bland sina kunder och andra besökare. Många studenter, företag och politiker har gjort studiebesök på Vismarlövsgården.

Skånes vindkraftspris delas ut med stöd av E.ON och Malmö stad.

Kontakt jakob.economou@kfsk.se, 0728-85 49 45 www.skanesvindkraftsakademi.se

Publicerad:

Skriv en kommentar