Skånes energi- och klimatrådgivare deltar i nationella insatsprojekt

Projekten omfattar solenergi, transporter och belysning och kommer att bedrivas likartat över hela landet. Syftet är att samordnat nå ut till nya målgrupper över hela landet, samt öka kännedomen om tjänsten gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Skånes energi- och klimatrådgivare har fått välja vilja projekt de vill delta i och genomföra i sin kommun. De tre projekten innebär följande:

  • De som rådgivare som valt tema solenergi kommer att anordna seminarium, temadagar och mässor runt om i Skåne samt bedriva fördjupad rådgivning inom solenergi till ett antal privatpersoner som vill ha hjälp på vägen till en egen solenergianläggning. Detta är vårt största projekt med 20 deltagande kommuner.
  • Några rådgivare har valt tema transporter och kommer att uppmärksamma vikten av att regelbundet kolla och fylla på luft till rätt däcktryck på sitt fordon, för att effektivisera bränsleanvändningen och minska miljöbelastningen. Rådgivarna kommer att genomför kampanjer på mackar och erbjuda test och påfyllnad av luft till privatpersoners fordon för att uppmärksamma detta relativt enkla sätt att spara energi och miljöutsläpp. Fyra av Skånes kommuner har valt detta projekt.
  • De rådgivare som valt belysning som tema på sitt insatsprojekt kommer att rikta in sig mot boende i bostadsrättsföreningar. Syftet är att få fler att anamma den nya teknik som utvecklats inom belysningsområdet och byta ut äldre, energikrävande belysning. Projektet kommer att genomföras i nio av Skånes kommuner.

Det är Energimyndigheten som samordnar insatsprojekten nationellt, det finns även en regional samordning i Skåne.

Under 2017 kommer en hel del aktiviteter anordnas inom insatsprojekten, de annonseras efter hand på Energirådgivarna i Skånes hemsida, samt på Facebooksidan Energirådgivarna i Skåne.

Du kan alltid ringa din energi- och klimatrådgivare och ställa frågor inom alla ämnen inom energi och klimat, du hittar din lokala rådgivare här.

Publicerad:

Sidansvarig

Anna Mattson

Skriv en kommentar