Vindkraft, fåglar och fladdermöss – föreläsning 12 maj!

Välkommen till en föreläsning av forskaren Martin Green från Biologiska Institutionen, Lunds universitet, fredagen 12 maj 11-12 hos E.ON i Malmö!

Vindkraftparken mellan Västraby och Rögle utanför Helsingborg har skapat rubriker på sistone som ”Expertlarmet: Vindkraftverken massakrerar rovfåglar” (SVT 2 feb) och ”Vindkraftverken som dödar rovfåglar” (SR 7 mars). Samtidigt stoppas många projekt på grund av fåglar och fladdermöss. I en värld med mycket känslor och starka åsikter kring vindkraft är det väldigt viktigt med seriös forskning för en mer nyanserad bild – gammal diskussion men ständigt aktuell; hur påverkar vindkraften fåglar och fladdermöss? Vilken roll spelar forskningen? Bedöms vindkraft proportionerligt jämfört med andra verksamheter? Vad innebär teknikutvecklingen?

Fredagen 12 maj kl 11-12 arrangerar Skånes vindkraftsakademi en föreläsning av Martin Green under rubriken Vindkraft, fåglar och fladdermöss. Platsen blir mötesrummet Oskarshamn, hos E.ON på Carl Gustavs väg 1 i Malmö. Martin Green har varit ornitolog sedan barnsben, forskat om vindkraft och fåglar i mer än femton år och leder nu projektet ”Fladdermöss, särskilt Barbastell och Nordfladdermus, och vindkraft – insamling av bättre kunskapsunderlag och framtagande av nya riktlinjer” som finansieras av Vindval.

Kostnadsfritt, anmäl er här senast 10 maj!

Publicerad:

Skriv en kommentar