Uppstart för Optimeringsnätverket

Nätverket Energioptimering för kommunala lokaler och fastigheter hade uppstartsmöte tidigare i veckan. Där träffades energi-/driftsansvariga från kommunala förvaltningar för att dela erfarenheter och planera det framtida arbetet i nätverket tillsammans med andra medlemmar.

Den 28/3 var uppstartsmötet för energioptimeringsnätverket. Representanter från 9 kommuner deltog i arbetet med att ta fram aktuella ämnen och teman för träffarna framöver och 6 kommuner har visat intresse för nätverket och kommer få ta del av uppstartsmaterialet. Under uppstartsmötet kom vi bland annat överens om att i framtiden belysa ämnen som brukarbeteende, driftrutiner, driftövervakning, ny teknik, förnybar energi och mycket mer.

Nästa möte blir en heldag hos Örkelljunga kommun den 1 Juni 2017.

För mer information om nätverket gå in på hemsidan eller kontakta Per Persson, per.persson@kfsk.se, 0728 85 49 47

Publicerad:

Sidansvarig

Per Persson

Skriv en kommentar