​Energieffektivisering till nytta för miljön och affärerna

Drygt 50 företag över hela Skåne ska med stöd av Länsstyrelsen Skåne och Energikontoret Skåne minska sin energianvändning med i snitt 15 procent till 2020. I nästa vecka träffas 35 av företagen i tre olika nätverksträffar.

Företagen i nätverken får tillgång till en individuell energiexpert i 150 arbetstimmar samtidigt som de får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap.

–Energiexperten hjälper företagen att hitta olika möjligheter att spara energi utifrån verksamhetens eget behov, berättar Ingela Valeur, nätverkskoordinator på Länsstyrelsen Skåne.

–Det finns fortfarande möjlighet för fler att vara med. Många företag betalar stora summor för energi som de inte behöver. Här finns en stor potential att spara pengar. Att jobba systematiskt och strukturerat med energifrågor stärker dessutom företagets miljöprofil, varumärke och konkurrenskraft, säger Ingela Valeur.

Medier är välkomna till nätverksträffar 28-30 mars

Under vecka 13 arrangeras nätverksträffar i tre av de fem skånska nätverken. Medier är välkomna att delta.

28 mars träffas EENet Skåne 2, ett nätverk med industriföretag inom såväl livsmedelsindustri som mekaniska och kemisk industri. Värd för nätverksträffen är Stefan Petersson på SP Chark i Billeberga.

29 mars träffas EENet Skåne 3, ett nätverk med mekanisk och kemisk industri i framför allt norra Skåne. Värd för nätverksträffen är Göran Fransson på Svenska Pappersbruket i Klippan.

30 mars träffas EENet Skåne Fastighet, ett nätverk av privata fastighetsägare och pastorat. Värd för nätverksträffen är Per Lindström på Lindström Fastigheter i Landskrona.

För att se vilka skånska företag som ingår i satsningen, följ länken till Energikontoret Skånes hemsida https://kfsk.se/energikontoretskane/natverk/natverk-for-energieffektivisering-i-sma-och-medelstora-foretag/

Nationell satsning

Samarbetet är en nationell nätverkssatsning med sammanlagt 40 nätverk i Sverige, som stöds av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Nätverken drivs av länsstyrelser och energikontor över hela landet.

För mer information

Ingela Valeur, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 16 87 eller

Anna Evander, Energikontoret Skåne, 0728-85 49 14.

För kontakt med ett av värdföretagen, vänd er till:

Stefan Petersson, SP Chark på 070-848 45 46

Göran Fransson, Svenska Pappersbruket på 076 – 102 02 49

Per Lindström, Lindström Fastigheter på 070-342 34 52

Publicerad:

Sidansvarig

Anna Evander

Skriv en kommentar