Solceller ökade med 75 procent i Skåne

Solceller blir allt mer populärt och antalet anläggningar ökar i alla Skånes kommuner. De nya solcellerna som installerades i Skåne under 2016 producerar el som räcker till 4 200 familjer under ett år. Det visar en undersökning som Solar Region Skåne och Energikontoret Sydost genomfört.

– Det lockar många att producera sin egen el eftersom det är rent, tyst och mljövänligt. Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt, säger Johan Nyqvist, verksamhetsledare på Solar Region Skåne.

Störst installerad effekt i Skåne finns i Helsingborg, Lund och Malmö. Även i Blekinge har det skett en stor ökning. Under 2016 ökade den installerade effekten med 74 % jämfört med 2015.

– Vi ser att det byggs både små och stora anläggningar och att såväl villaägare, som lantbrukare och större företag investerar i solceller, säger Johan.

I många kommuner finns det så kallade solkartor och där går det att se potentialen för solenergi på byggnader.

– Om du tittar på ditt eget tak på kartan så ser du vilken potential det har. Om förutsättningarna är goda kan du söka ett ekonomiskt solcellsstöd hos Länsstyrelsen. Behöver du tips och råd så kan du få det kostnadsfritt av din kommunala energi- och klimatrådgivare.

För mer information
Kontakta gärna Johan Nyqvist, tel: 0728-85 49 26, johan.nyqvist@kfsk.se

Fakta
Solcellsanläggningar 2016 i Skåne: 1 430 anläggningar. Elproduktion: 23 487 kW
Solcellsanläggningar 2015 i Skåne: 948 anläggningar. Elproduktion: 13 403 kW

Kartläggningen av solceller i Skåne och Blekinge är framtagen Solar Region Skåne och Energikontor Sydost inom ramen för projektet Sol i Syd som är ett utvecklingsprojekt för att främja solenergi i Skåne och Blekinge.
Sol i Syd erhåller stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information om statistiken över solceller i Skåne och Blekinge
Finns på projektet Sol i Syds hemsida.
Skåne: http://solisyd.se/material/statistik-solceller-i-skane/
Blekinge: http://solisyd.se/material/statistik-solceller-i-blekinge/

Publicerad:

Skriv en kommentar