Nominera till solenergi- och vindkraftspris

Har du byggt Skånes bästa solcells- eller solvärmeanläggning? Eller känner du någon som arbetat med kunskapsutbyte mellan aktörer inom vindkraftsområdet? Nominera dina kandidater till Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris, senast den 16 mars.

Skåne Solar Award

Skåne Solar Award består av två klasser, ”Årets solfångaranläggning” och ”Årets solcellsanläggning”. Priset tilldelas den anläggning som under föregående år färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept och sin gestaltning eller på annat sätt särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi.

Läs mer och nominera till Skånes Solar Award

Skånes vindkraftpris

Vill du nominera någon som bidragit till olika perspektiv i en strategi, ett projekt eller skapat möjlighet för tillitsfulla samtal om vindkraft? Skånes vindkraftspris tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt bidragit till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer i Skåne.

Läs mer och nominera till Skånes vindkraftspris

Gemensam prisutdelning

Solar Region Skåne och Skånes vindkraftakademi delar även i år ut sina priser på Skånes största mötesplats inom energiområdet, Skånes Energiting, den 13 juni 2017 på Malmö Arena Hotell. Tävlingarna arrangeras i samarbete med Serviceförvaltningen Malmö stad och E.ON Värme.

Mer information om Solar Region Skåne och Skånes vindkraftsakademi kan du läsa på deras hemsidor.

www.solarregion.se

www.vindkraftsakademin.se

Publicerad:

Skriv en kommentar